برچسب: بازیافت کامپوزیت
اولین جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶
:: First Iranian Startup Composite (ISC96)

اولین جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - تهران بزرگراه تهران-کرج بلوار پژوهش پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

۰۰ – کامپوزیت های زمینه پلیمری – کامپوزیت های زمینه فلزی – کامپوزیت های زمینه سرامیکی – نانو کامپوزیت ها – کامپوزیت های هیبریدی – بازیافت کامپوزیت