برچسب: بهداشت در محیط کار
دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
::

دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - دانشگاه شهید بهشتی

۰۰    بهداشت حرفه ای  شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار (شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و ارگونومی) سم شناسی و روش های نوین پایش های بیولوژیکی ارگونومی و مدیریت آن در محیط کار (شناختی، سازمانی و سایر) ایمنی و ارزیابی ریسک در محیط کار   چالش ها و دستاوردهای بهداشت حرفه ای در…..