برچسب: تعمیرات ونگهداری
اولین همایش ملی تخصصی کمپرسورها(ایران کمپرسور ۹۶)
چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶
::

اولین همایش ملی تخصصی کمپرسورها(ایران کمپرسور ۹۶)

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - مرکز همایش های تلاش

+۱۰ سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات در کمپرسورها بررسی راهکارها و روش های ارتقاء و نوسازی در کمپرسورها بررسی آخرین دستاوردها و تکنولوژی های نوین و نقش آن در انتخاب کمپرسورها بررسی راهکارهای نوین صرفه جویی و افزایش بهره وری در مصرف انرژی کمپرسورها