برچسب: جامعه شناسی
کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱
سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
:: National Conference on new approaches in humanities in the 21st century

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱

[کنفرانس،همایش، سمینار]

رشت - رشت

+۱۰ علوم انسانی – علوم اجتماعی – علوم رفتاری – روانشناسی و علوم تربیتی – پژوهش های دینی – مدیریت – مطالعات فرهنگی – هنر – زبان و ادبیات فارسی – حقوق – جامعه شناسی – ارتباطات و علوم سیاسی

کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره،خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
::

کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره،خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران -

۰۰ محورهای همایش : توانمند سازی جامعه در حوزه مشاوره و خانواده: مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی) برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی مددکاری اجتماعی و سلامت روان اخلاق در آموزش و ارتقاء سلامت فرصت ها و چالش های ازدواج آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزش و پرورش تطبیقی سلامت معنوی…..