برچسب: جبر
نهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن
چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶
::

نهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تبریز - دانشگاه تبریز

۰۰ جبر خطی جبرچندخطی کاربرد در ترکیبیات نظریه عملگر روش‌های عددی در جبر خطی کاربرد در آنالیز عددی پردازش تصویر بهینه سازی کاربرد در علوم و مهندسی