برچسب: جغرافیا
چهارمین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار
یکشنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۵
:: The fourth international and the Seventh notional conference of Tourism,Geography and Stable Environment

چهارمین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار

[کنفرانس،همایش، سمینار]

همدان - مرکز همایش های بین المللی بنیاد همایش

+۱۰ گردشگری و محیط زیست گردشگری وطبیعت گردی گردشگری و جغرافیا گردشگری ومدل های اقلیمی گردشگری درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی گردشگری در سواحل گردشگری و توسعه پایدار گردشگری شهری گردشگری روستایی استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری گردشگری مذهبی گردشگری فرهنگی گردشگری وموزه ها تغییرات آب و هوایی و گردشگری نقش صنعت…..

آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان
چهارشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۵
:: Land use planning, the status of Caspian Sea and development prospect of Gilan

آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان

[کنفرانس،همایش، سمینار]

انزلی - منطقه آزاد تجاری صنعتی

۰۰ آمایش سرزمین، تجارب ، روندها و چشم انداز ژئواکونومی خزر و چشم انداز توسعه ملی وزن ژئوپلیتیک خزر و چشم انداز توسعه گیلان گردشگری و چشم انداز توسعه گیلان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی – فرصت ها و چالش ها محیط زیست و توسعه پایدار گیلان فرهنگ و هویت ، جنبش های اجتماعی گیلان…..

دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا
سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵
::

دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا

[کنفرانس،همایش، سمینار]

اردبیل -

۰۰ جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی مناطق مختلف ایران و توسعه پایدار محیطی اقلیم و پارامتر آن توسعه پایداری محیطی و زیستی در ایران لایه ازن و توسعه انسانی محلی ملی و بین المللی وارونگی دما و توسعه پایدار مناطق زیست انسانی خشکسالی و توسعه پایدار گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی پراکندگی آب های سطحی ایران و…..

نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵
::

نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]

سایر - زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان

۰۰ ژئوپلیتیک ناحیه جنوب شرق زیرساخت ها و توسعه ناحیه جنوب شرق ناحیه جنوب شرق و امنیت ناحیه جنوب شرق و آسیای مرکزی مخاطرات محیطی ناحیه جنوب شرق اقیانوس هند و توسعه محور شرق منابع آب و توسعه ناحیه جنوب شرق ترانزیت و بازرگانی ناحیه جنوب شرق گردشگری ناحیه جنوب شرق اقتصاد ناحیه جنوب شرق…..