برچسب: دیدگاه امام خمینی
همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی
جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
::

همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

اصفهان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

۰۰ ۱-کلیات ومفاهیم: تمایز اقتصادمقاومتی با مفاهیم مشابه و مرتبط ( اقتصاد ریاضتی، اقتصاد دفاعی، اقتصاد ترمیمی و…) رابطه اقتصاد مقاومتی با مکتب اقتصاد اسلامی رابطه اقتصاد مقاومتی با نظام اقتصاد اسلامی سهم و نقش فرهنگ در اقتصاد مقاومتی نقش دانشگاهها در تبیین اقتصاد مقاومتی نقش خانواده در اقتصاد مقاومتی ۲- اهداف اقتصاد مقاومتی: مردمی…..