برچسب: راهکارهای اقتصادی پس از تحریم
دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
::

دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت

[کنفرانس،همایش، سمینار]

رشت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۰۰ اقتصاد: راهکارهای اقتصادی پس از تحریم – اقتصاد انرژی- برنامه ریزی و توسعه اقتصادی – اقتصاد مقاومتی – برنامه ریزی اقتصادی – مدلسازی اقتصادی – اقتصاد ایران – سیاست های پولی و مالی – اقتصاد بین الملل- تجارت بین الملل- اقتصاد کلان – اقتصاد کسب و کار مدیریت: مدیریت بازرگانی -مدیریت ارتباط با مشتری…..