برچسب: ساخت بازیهای بومی رایانه ای و موبایل
اولین رویداد انگیزشی ساخت بازیهای بومی رایانه ای و موبایل
جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵
::

اولین رویداد انگیزشی ساخت بازیهای بومی رایانه ای و موبایل

[کنفرانس،همایش، سمینار]

البرز - مجموعه فرهنگی ورزشی میلاد

۰۰ نحوه تولید و توسعه بازیهای رایانه ای و موبایل چگونگی توسعه کسب و کار بازیهای رایانه ای و موبایل نقد و بررسی وضعیت موجود بازار جایگاه کسب و کار بازیهای رایانه ای و موبایل در ایران و جهان هم اندیشی و همفکری در توسعه بازار بازیهای رایانه ای و موبایل