برچسب: شیمی و فناوری های نانو
نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
::

نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

سایر - دانشگاه جیرفت

۰۰ ۱-شیمی فیزیک ۲- شیمی معدنی ۳-شیمی آلی ۴-شیمی تجزیه ۵-نانو شیمی ۶-کاتالیست ۷-مهندسی شیمی ۸-مهندسی متالوژی ۹- مهندسی صنایع ۱۰-مهندسی مواد ۱۱-مهندسی مکانیک ۱۲-مهندسی کشاورزی ۱۳- بیو شیمی ۱۴-بیو فیزیک

پنجمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
:: The 5th National Conference on Nanotechnology: from Teory to Application

پنجمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد

[کنفرانس،همایش، سمینار]

اصفهان - هتل آسمان

۰۰ *شبیه سازی، طراحی و مدلسازی در فناوری نانو *فناوری نانو، آموزش، ایمنی و محیط زیست *فناوری نانو و علوم مختلف از جمله شیمی، فیزیک، الکترونیک، مکانیک، پلیمر و نساجی *کاربرد فناوری نانو در پزشکی و دارو سازی *کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و مواد غذایی *نانو فوتونیک *نانو مترولوژی *نانوکامپوزیت * نانو حسگرها *نانوپوشش…..

همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۴
:: international conference on Research of chemical engineering and material engineering

همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

۰۰ محور های مهندسی شیمی مهندسی فرایند مهندسی پلیمر مهندسی داروسازی مهندسی صنایع پتروشیمی مهندسی صنایع غذایی مهندسی بهره برداری از منابع نفتی مهندسی صنایع گاز فراوری و انتقال گاز جمع آوری و تهیه گاز مهندسی طراحی فرایندهای نفتی مهندسی صنایع شیمیایی بیوتکنولوژی مهندسی محیط زیست نانو تکنولوژی مخازن هیدروکربری مهندسی صنایع نفت و گاز…..