برچسب: عصب شناسي زبان
دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی
پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
:: The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics

دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

اهواز - دانشگاه

۰۰ از تمامی پژوهشگران، دانشگاهیان و دانشجویان دعوت می گردد تا پژوهش های خود را به یکی از زبان های فارسی، انگلیسی یا عربی در ارتباط با محورهای ذیل ارائه نمایند. اگرچه محورهای کنفرانس به موارد پیشنهادی محدود نمی باشد: زبان ها و گویش ها (مسائل جاری زبانی مرتبط با فارسی، عربی، ترکی، کردی و…..