برچسب: عصر دیجتال
همایش ملی مدیریت در عصر دیجیتال
یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
::

همایش ملی مدیریت در عصر دیجیتال

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - پژوهشگاه نیرو

۰۰ – درک راهبردی از تغییرات فضا و ماهیت کسب‌وکار با ظهور انقلاب دیجیتال – بازآفرینی خود برای عصر دیجیتال