برچسب: علوم اجتماعیRSS
دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی – اسلامی  و تاکید بر پژوهش های نوین (ICH95)
چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
:: The Second International Conference on Humanities with approach Islamic- native & emphasis on new researches

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی – اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین (ICH95)

[کنفرانس،همایش، سمینار]
ساری - استان مازندران - ساری

محورهای همایش  بومی‌سازی واسلامی سازی علوم انسانی درایران با رویکرد بومی – اسلامی: چالش ها و راهکارها  اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ؛ بهبود فضای کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی  آسیب شناسی علوم انسانی اسلامی در فضای فناوری اطلاعات محور  آسیب شناسی علوم انسانی اسلامی با […]

کارگاه بین المللی برنامه ریزی شهری و کشاورزی شهری
سه شنبه ۰۷ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
:: Urban planning and urban agriculture

کارگاه بین المللی برنامه ریزی شهری و کشاورزی شهری

[دوره آموزشی]
مشهد - دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی

محورهای کارگاه آموزشی: دستاوردها و پتانسیل های کمربندهای سبزشهری و کشاورزی شهری روند چشم انداز سازی در خصوص کشاورزی شهری در مشهد

آینده نگری تحول خانواده و جایگاه زنان در ایران
یکشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
:: future development studies of family and women in Iran conference

آینده نگری تحول خانواده و جایگاه زنان در ایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

محورهای همایش: سیاستگذاری های دولتی در حوزه زنان و خانواده تاثیر آموزه های دینی، اصول حقوقی و احکام و مسائل فقهی بر پایداری خانواده جهانی شدن، سبک زندگی، الگوی مصرف و تحول در خانواده کنشهای اقتصادی و اشتغال زنان، اقتصاد مقاومتی و تحول در خانواده شکاف نسلی، تحول در ارزشها و خانواده تحول در الگوها […]

دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه  علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی
پنجشنبه ۰۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
::

دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی Health Management Services سیاست گذاری فرهنگی Cultural policy علوم ارتباطات اجتماعی Social Communication Sciences دانش اجتماعی مسلمین Knowledge of the Muslim community پژوهش علوم اجتماعی Social Sciences Researches مددکاری اجتماعی Social Service جمعیت شناسی Demographics جامعه اسلامی Islamic society رفاه اجتماعی Social Welfare مردم شناسی Anthropology توانمند سازی جامعه در […]

دومین همايش ملی جامعه بینا شهروند نابینا
سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
:: The Second Conference of the Sighted Society Society and Visually Impaired Citizens Major Theme: Civil Societies and Life Quality of the Blind and the Visually Impaired

دومین همايش ملی جامعه بینا شهروند نابینا

[کنفرانس،همایش، سمینار]
کاشان - دانشگاه کاشان

• نقش تشکلهای مدنی در ارتقاء کیفیت روابط بین فردی در خانواده های نابینایان و کم بینایان. • نقش تشکلهای مدنی در فرایند کارآفرینی و گسترش بازار کار نابینایان و کم بینایان. • نقش تشکلهای مدنی در توسعه و تسهیل کاربرد فناوریهای ارتباطی و دسترسی اطلاعات برای نابینایان و کم بینایان. • راهکارهای توسعه و […]

همایش جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی (ره)
پنجشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
::

همایش جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی (ره)

[کنفرانس،همایش، سمینار]
قم -

الف: محورهای کلی همایش در حوزه زن و خانواده: 1. مبانی الهیاتی و فلسفی علامه طباطبایی در مباحث جنسیتی و خانوادگی؛ 2. مواجهه علامه طباطبایی از فضای عمومی، نخبگانی، گفتمان عرب- اسلامی، اساتید و کلان­فکرهای مدرن؛ 3. اثرگذاری علامه طباطبایی بر دانشوران و فضای گفتمانی؛ 4. روش­شناسی علامه طباطبایی در تحلیل مسائل جنسیتی و خانوادگی؛ […]

کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم رفتاری
شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
:: International Conference on Research in behavioral sciences approach

کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم رفتاری

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه جامع علمی کاربردی

1.علوم رفتاری در مدیریت 2.روانشناسی 3.علوم اجتماعی 4.علوم سیاسی 5.روانشناسی بالینی 6.روانشناسی اجتماعی 7.روانشناسی بهره وری 8. روانشناسی عمومی 9.علوم تربیتی 10.حقوق بین الملل 11.رفتار سازمانی و منابع انسانی

همایش ملی جمعیت و خانواده
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
:: national conference on population and family

همایش ملی جمعیت و خانواده

[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان - دانشگاه اصفهان

دین، خانواده و جمعیت معنویت، شادی، خانواده و جمعیت فرهنگ، خانواده و جمعیت رسانه، خانواده و جمعیت ساختار جمعیت و خانواده اقتصاد، خانواده و جمعیت سیاست های جمعیتی ازدواج، خانواده و جمعیت سلامت، خانواده و جمعیت

دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
::

دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]
قم -

پژوهش های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی پژوهش های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی پژوهش های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش پژوهش های نوین در حوزه حقوق و علوم سیاسی پژوهش های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی پژوهش های نوین در حوزه علوم اقتصادی پژوهش های نوین در حوزه […]

اولین همایش سراسری مطالعات نوین در علوم اجتماعی و اقتصادی
پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
:: 1st National Conference on New Studies in Social and Economics Science

اولین همایش سراسری مطالعات نوین در علوم اجتماعی و اقتصادی

[کنفرانس،همایش، سمینار]
رشت -

محورهاي همايش (با محوریت جامعه ی کار و تولید) حوزه علوم اجتماعی مطالعات نوین در آسیب های اجتماعی مطالعات نوین در تربیت بدنی و رفاه اجتماعی مطالعات نوین در پژوهشگری اجتماعی مطالعات نوین در جامعه شناسی مطالعات نوین در جمعیت شناسی مطالعات نوین در مددکاری اجتماعی و تمام موضوعات مرتبط با علوم اجتماعی حوزه علوم […]