برچسب: علوم اقتصادیRSS
سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
:: The third international conference on new research in the humanities and social studies

سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]
قم - قم

محورهای همایش: 1-پژوهش های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی 2- پژوهش های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی 3- پژوهش های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش 4- پژوهش های نوین در حوزه حقوق و علوم سیاسی 5- پژوهش های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی 6- پژوهش های نوین در حوزه […]

کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
:: International Conference on Management, Accounting and Economic Science - Kish Island, Iran

کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش

[کنفرانس،همایش، سمینار]
جزیره کیش -

مدیریت مدیریت دولتی مدیریت انفورماتیک پزشکی مدیریت منابع انسانی مدیریت در پزشکی مدیریت مالی دولتی مدیریت بازاریابی و صادرات مدیریت تحول مدیریت تجهیزات بیمارستانی مدیریت سیستم های اطلاعاتی مدیریت نگهداری مدیریت تشکیلات و روشها مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات مدیریت صنعتی مدیریت نوآوری مدیریت تحقیق در عملیات مدیریت استراتژیهای توسعه صنعتی مدیریت تولید و عملیات […]