برچسب: علوم انسانیRSS
دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی – اسلامی  و تاکید بر پژوهش های نوین (ICH95)
چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
:: The Second International Conference on Humanities with approach Islamic- native & emphasis on new researches

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی – اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین (ICH95)

[کنفرانس،همایش، سمینار]
ساری - استان مازندران - ساری

محورهای همایش  بومی‌سازی واسلامی سازی علوم انسانی درایران با رویکرد بومی – اسلامی: چالش ها و راهکارها  اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ؛ بهبود فضای کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی  آسیب شناسی علوم انسانی اسلامی در فضای فناوری اطلاعات محور  آسیب شناسی علوم انسانی اسلامی با […]

اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
::

اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -

محورهای همایش: افق های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی افق های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش افق های نوین در حوزه حقوق و علوم سیاسی افق های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی افق های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی افق های نوین در حوزه طبیعت و گردشگری افق های […]

سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
:: The third international conference on new research in the humanities and social studies

سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]
قم - قم

محورهای همایش: 1-پژوهش های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی 2- پژوهش های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی 3- پژوهش های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش 4- پژوهش های نوین در حوزه حقوق و علوم سیاسی 5- پژوهش های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی 6- پژوهش های نوین در حوزه […]

همایش ملی صیانت از محیط زیست
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
:: national conference on environment conservation

همایش ملی صیانت از محیط زیست

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران

محورهای همایش: کلیه گرایشات مهندسی حقوق و علوم انسانی محیط زیست پزشکی

کارگاه بین المللی برنامه ریزی شهری و کشاورزی شهری
سه شنبه ۰۷ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
:: Urban planning and urban agriculture

کارگاه بین المللی برنامه ریزی شهری و کشاورزی شهری

[دوره آموزشی]
مشهد - دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی

محورهای کارگاه آموزشی: دستاوردها و پتانسیل های کمربندهای سبزشهری و کشاورزی شهری روند چشم انداز سازی در خصوص کشاورزی شهری در مشهد

آینده نگری تحول خانواده و جایگاه زنان در ایران
یکشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
:: future development studies of family and women in Iran conference

آینده نگری تحول خانواده و جایگاه زنان در ایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

محورهای همایش: سیاستگذاری های دولتی در حوزه زنان و خانواده تاثیر آموزه های دینی، اصول حقوقی و احکام و مسائل فقهی بر پایداری خانواده جهانی شدن، سبک زندگی، الگوی مصرف و تحول در خانواده کنشهای اقتصادی و اشتغال زنان، اقتصاد مقاومتی و تحول در خانواده شکاف نسلی، تحول در ارزشها و خانواده تحول در الگوها […]

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی – اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین (ICH95)
چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
:: The Second International Conference on Humanities with approach Islamic- native & emphasis on new researches Marh8,2017- Mazandaran .Iran

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی – اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین (ICH95)

[کنفرانس،همایش، سمینار]
استان مازندران - دانشگاه علم و فناوری مازندران

محورهای کنفرانس ¢ بومی‌سازی واسلامی سازی علوم انسانی درایران با رویکرد بومی – اسلامی: چالش ها و راهکارها ¢ اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ؛ بهبود فضای کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی ¢ آسیب شناسی علوم انسانی اسلامی در فضای فناوری اطلاعات محور ¢ آسیب شناسی علوم انسانی اسلامی با […]

اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی
چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
:: -

اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی

[کنفرانس،همایش، سمینار]
قم - قم

محورهای کنفرانس الف- نوآوری و تحقیق در علوم انسانی نوآوری و تحقیق در حوزه کارآفرینی و کسب و کار نوآوری و تحقیق در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی نوآوری و تحقیق در حوزه زبان شناسی و آموزش نوآوری و تحقیق در حوزه حقوق و علوم سیاسی نوآوری و تحقیق در حوزه مطالعات اجتماعی نوآوری و […]