برچسب: فقه
اولین همایش ملی جامع حقوق
شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
:: The first national conference on right

اولین همایش ملی جامع حقوق

[کنفرانس،همایش، سمینار]

شیراز -

+۱۰ محورهای همایش جامع حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی : حقوق اشخاص.حقوق شخصیه.حقوق ارثیه حقوق اموال : حقوق قراردادی.مسئولیت مدنی حقوق تجارت : مشاغل تجاری.قراردادهای تجاری.شخص حقیقی تجاری ( تاجر).موت تجاری ( ورشکستگی).شخص حقوقی تجاری( شرکت های تجاری) اسناد تجاری ( چک و سفته و برات و …) حقوق جزا: حقوق جزای داخلی حقوق جزای…..