برچسب: مدیریت تغییر
سمینار مدیریت تغییر و تحول
سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
::

سمینار مدیریت تغییر و تحول

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۰۰ سمینار تخصصی کاربردی مدیریت تغییر و تحول ۱۰ اسفند ماه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. رویکرد این سمینار ارائه مباحث نو و کاربردی در حوزه مدیریت تغییر و تحول می باشد. به کلیه شرکت کنندگان طرح طلایی سمینار مدیریت تغییر و تحول، پکیجی کامل از سخنرانی های برتر حوزه مدیریت تغییر…..

پنجمین همایش تخصصی خطاناپذیرسازی عملیات انبار با رویکرد مدیریت ایمن و کیفی در انبار
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
::

پنجمین همایش تخصصی خطاناپذیرسازی عملیات انبار با رویکرد مدیریت ایمن و کیفی در انبار

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی

۰۰ طراحـی روشـهای مبتنـی بر POKAYOKE در عملـیات انبـار روشهای شناسایی ریسک در طراحی سیستم خطاناپذیر در انبار بازرسیها و آزمون های کنترلی در برنامه عملیات خطا ناپذیر در انبار طراحی برنامه استقرار و جانمایی مواد و کالا در سیستم خطا ناپذیر خطا ناپذیرسـازی عملیـات انبـارگـردانی و کنتـرل موجودی سیستم مدیریت هوشمند با تاکید بر…..