برچسب: مدیریت
همایش ملی خصوصی سازی در ایران
چهارشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۸۹
::

همایش ملی خصوصی سازی در ایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]

سمنان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

۰۰ موانع و مشکلات خصوصی سازی : + موانع سیاسی ، فرهنگی ،اجتماعی خصوصی سازی در ایران + موانع ومشکلات قضایی وحقوقی خصوصی سازی در ایران + موانع و مشکلات اداری خصوصی سازی در ایران + موانع و مشکلات تاریخی خصوصی سازی در ایران + آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران + مشکلات اجرایی کردن…..

اولین کنفرانس سالانه مدیریت ، نوآوری و کارآفرینی
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۹
:: 1st Annual Conferenc of Management, Innovation, Enterprenuership

اولین کنفرانس سالانه مدیریت ، نوآوری و کارآفرینی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

شیراز -

۰۰ محورهای کنفرانس مبانی اشاعه کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا توسعه کارآفرینی در سازمانها زیرساخت های توسعه کارآفرینی نقش آموزش در توسعه کارآفرینی اخلاق محوری و کارآفرینی خلاقیت، نوآوری وکارآفرینی در مدیریت خلاقیت، نوآوری وکارآفرینی در برنامه ریزی خلاقیت،نوآوری و کار آفرینی در تربیت نیروی انسانی متخصص محوریت خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی درسیاست گذاری آشنایی…..

اولین همایش ملی مدیریت آموزش سازمانی
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۹
::

اولین همایش ملی مدیریت آموزش سازمانی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - ولنجک -دانشگاه شهید بهشتی -مرکز همایشهای بین المللي دانشگاه شهيد بهشتي

۰۰ • الگوهای آموزش سازمانی • رویکردهای استراتژیک به آموزش سازمانی • روش های نوین در آموزش و بهسازی • زنجیره تأمین آموزش • برون سپاری آموزش سازمانی • استانداردهای کیفیت آموزش سازمانی • ابعاد جهانی آموزش و بهسازی • آسیب ها و چالشها • تجارب و دستاوردها • چشم اندازهای آموزش سازمانی

هشتمین جشنواره و همایش ملی نظام پیشنهادها
یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۹
::

هشتمین جشنواره و همایش ملی نظام پیشنهادها

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - جهاد دانشگاهی مرکز همایش های علمی

۰۰ ۱-نقش نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت و نوآوری در سازمان ۲-تاثیر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در بهبود عملکرد و بهره­وری سازمانی ۳-مبانی ارزشی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها از منظر ایدوئولوژی اسلام ۴-نقش نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در گسترش فرهنگ و اندیشه درسازمان ۵-نقش نظام پذیرش…..

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
:: 2nd international conference strategic project management

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - سالن همایش های بین المللی صدا و سیما

۰۰ محورهای کنفرانس : انتخاب راهبردی پروژه • مدیریت سبد پروژه ها، مدیریت پروژههای بزرگ و مدیریت پروژه های چندگانه • امکان سنجی پروژه ها • قیمت گذاری پروژه ها • بازارهای بین المللی پروژه ها تخمین و بودجه بندی پروژه • هماهنگی و ارتباطات میان سهامداران، کارفرمایان و مالکان پروژه ها از نقطه نظر…..

اولین کنفرانس مدیریت کسب و کار
پنجشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۰
:: 1st International Conference on Business Management

اولین کنفرانس مدیریت کسب و کار

[کنفرانس،همایش، سمینار]

سایر -

۰۰ General Management ۱. Change Management ۲. Crisis Management ۳. Facilities Planning & Management ۴. Behavior Change: Methodology, Concepts, and Practice ۵. Cognitive modeling ۶. Innovation and management issues within multinational corporations Operations Management ۱. Six Sigma and Quality Management ۲. Productivity ۳. Operations Planning & Control ۴. Process Measurement & Improvement ۵. Project Management…..

کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستمهای فناوری
شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۰
:: International Conference on Technology Systems and Management (ICTSM 2011)

کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستمهای فناوری

[کنفرانس،همایش، سمینار]

سایر - هند

۰۰ Computational Mathematics Data Structures Algorithms Artificial Intelligence Compilers and Interpreters Computational Intelligence Computer Architecture Embedded Systems Computer Graphics & Virtual Reality Computer Networks Computer Security Computer Simulation & Modeling Computer Vision Data Communications Data Compression Data Encryption Data Mining Distributed Systems Event Driven Programming Expert Systems High Performance Computing Information Retrieval Information Systems Mobile…..

سومین کنفرانس مدیریت دانش
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۸۹
::

سومین کنفرانس مدیریت دانش

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - سالن همایش های رازی

۰۰ اقتصاد دانش محور مدیریت دانش و مزیتهای رقابتی پایدار مدیریت دانش و ساختارهای سازمانی فناوریهای مدیریت دانش مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی استراتژیهای مدیریت دانش مدیریت دانش در محیط ملی و بین المللی فرآیند مدیریت دانش طراحی، پیاده سازی و اجرای مدیریت دانش چالشها و فرصتهای پیاده سازی مدیریت دانش دانشگران سازمانی…..

چهارمین همایش منطقه ای مدیریت ترافیک
سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
:: The 4th Regional Conference on Traffic Management

چهارمین همایش منطقه ای مدیریت ترافیک

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - سالن همايش هاي صدا و سيما

۰۰ آموزش و فرهنگ ترافیک راه و محیط پیرامونی وسیله نقلیه سلامت و ترافیک فناوری نوین قوانین و مقررات اقتصاد محیط زیست تعامل بین سازمانی همکاری های منطقه ای

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
سه شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۰
::

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - سالن همایش های رازی

۰۰ مدیریت استراتژیک در شرایط ویژه • مدیریت استراتژیک در شرایط بحران و رکود • تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک در شرایط عدم قطعیت • تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک با اطلاعات محدود (عدم وجود اطلاعات کامل) • تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک در شرایط تعدد و تضاد ذینفعان ذینفوذ مدیریت استراتژیک،…..