برچسب: مدیریت
هشتمین جشنواره و همایش ملی نظام پیشنهادها
یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۹
::

هشتمین جشنواره و همایش ملی نظام پیشنهادها

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - جهاد دانشگاهی مرکز همایش های علمی

۰۰ ۱-نقش نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت و نوآوری در سازمان ۲-تاثیر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در بهبود عملکرد و بهره­وری سازمانی ۳-مبانی ارزشی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها از منظر ایدوئولوژی اسلام ۴-نقش نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در گسترش فرهنگ و اندیشه درسازمان ۵-نقش نظام پذیرش…..

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
:: 2nd international conference strategic project management

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - سالن همایش های بین المللی صدا و سیما

۰۰ محورهای کنفرانس : انتخاب راهبردی پروژه • مدیریت سبد پروژه ها، مدیریت پروژههای بزرگ و مدیریت پروژه های چندگانه • امکان سنجی پروژه ها • قیمت گذاری پروژه ها • بازارهای بین المللی پروژه ها تخمین و بودجه بندی پروژه • هماهنگی و ارتباطات میان سهامداران، کارفرمایان و مالکان پروژه ها از نقطه نظر…..

همایش ملی خصوصی سازی در ایران
چهارشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۸۹
::

همایش ملی خصوصی سازی در ایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]

سمنان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

۰۰ موانع و مشکلات خصوصی سازی : + موانع سیاسی ، فرهنگی ،اجتماعی خصوصی سازی در ایران + موانع ومشکلات قضایی وحقوقی خصوصی سازی در ایران + موانع و مشکلات اداری خصوصی سازی در ایران + موانع و مشکلات تاریخی خصوصی سازی در ایران + آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران + مشکلات اجرایی کردن…..

اولین کنفرانس سالانه مدیریت ، نوآوری و کارآفرینی
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۹
:: 1st Annual Conferenc of Management, Innovation, Enterprenuership

اولین کنفرانس سالانه مدیریت ، نوآوری و کارآفرینی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

شیراز -

۰۰ محورهای کنفرانس مبانی اشاعه کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا توسعه کارآفرینی در سازمانها زیرساخت های توسعه کارآفرینی نقش آموزش در توسعه کارآفرینی اخلاق محوری و کارآفرینی خلاقیت، نوآوری وکارآفرینی در مدیریت خلاقیت، نوآوری وکارآفرینی در برنامه ریزی خلاقیت،نوآوری و کار آفرینی در تربیت نیروی انسانی متخصص محوریت خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی درسیاست گذاری آشنایی…..

نخستین کنفرانس ملی مدیریت هزینه
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۹
:: 1st Cost Management Conference

نخستین کنفرانس ملی مدیریت هزینه

[کنفرانس،همایش، سمینار]

ساری -

۰۰ ۱-مدیریت هزینه و هدف مند سازی یارانه ۲- مدیریت هزینه در سازمانهای دولتی ۳- مدیریت هزینه در سازمانهای خدماتی ۴- مدیرت هزینه و ارتباط با نظام¬های مدیریتی نوین ۵- مدیریت هزینه محصول ۶- مدیریت هزینه فرایند ۷- مدیریت هزینه منابع ۸- تکنیکهای مدیریت هزینه

اولین کنفرانس مدیریت کسب و کار
پنجشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۰
:: 1st International Conference on Business Management

اولین کنفرانس مدیریت کسب و کار

[کنفرانس،همایش، سمینار]

سایر -

۰۰ General Management ۱. Change Management ۲. Crisis Management ۳. Facilities Planning & Management ۴. Behavior Change: Methodology, Concepts, and Practice ۵. Cognitive modeling ۶. Innovation and management issues within multinational corporations Operations Management ۱. Six Sigma and Quality Management ۲. Productivity ۳. Operations Planning & Control ۴. Process Measurement & Improvement ۵. Project Management…..

کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستمهای فناوری
شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۰
:: International Conference on Technology Systems and Management (ICTSM 2011)

کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستمهای فناوری

[کنفرانس،همایش، سمینار]

سایر - هند

۰۰ Computational Mathematics Data Structures Algorithms Artificial Intelligence Compilers and Interpreters Computational Intelligence Computer Architecture Embedded Systems Computer Graphics & Virtual Reality Computer Networks Computer Security Computer Simulation & Modeling Computer Vision Data Communications Data Compression Data Encryption Data Mining Distributed Systems Event Driven Programming Expert Systems High Performance Computing Information Retrieval Information Systems Mobile…..

سومین کنفرانس مدیریت دانش
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۸۹
::

سومین کنفرانس مدیریت دانش

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - سالن همایش های رازی

۰۰ اقتصاد دانش محور مدیریت دانش و مزیتهای رقابتی پایدار مدیریت دانش و ساختارهای سازمانی فناوریهای مدیریت دانش مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی استراتژیهای مدیریت دانش مدیریت دانش در محیط ملی و بین المللی فرآیند مدیریت دانش طراحی، پیاده سازی و اجرای مدیریت دانش چالشها و فرصتهای پیاده سازی مدیریت دانش دانشگران سازمانی…..