برچسب: مرمت بافت ها و آثار تاریخ
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
:: International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development of Contemporary Iran

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - دانشگاه شهید بهشتی تهران

۰۰ ۱.مهندسی عمران ۲.مهندسی سازه ، زلزله و بهسازی لرزه ای ۳.مهندسی معماری و توسعه پایدار ۴.مهندسی حمل و نقل و زیرساخت‎های شهری ۵.اقتصاد و مدیریت شهری ۶.مدیریت و برنامه ریزی شهری ۷.مهندسی شهرسازی و توسعه شهری پایدار ۸.معماری و گرافیک ۹.مهندسی محیط ‎زیست و محیط ‎زیست شهری ۱۰.منظر شهری پایدار و توسعه ۱۲.نانو تکنولوژی…..