برچسب: معاملات دولتی
سمینار تخصصی پرسش و پاسخ در مناقصات و معاملات
سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
::

سمینار تخصصی پرسش و پاسخ در مناقصات و معاملات

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - دانشگاه تهران

۰۰ • مشمولان و غیر مشمولان قانون برگزاری مناقصات • سلسله ‌مراتب و اولویت‌بندی قوانین و مقررات مناقصات و معاملات دولتی • ارکان اجباری و اجزای اختیاری در فرایند مناقصه و معاملات دولتی • نکات اساسی در استعلام و انعقاد معاملات کوچک و متوسط • نکات کلیدی در تعیین نوع مناقصه • انواع روش های…..