برچسب: معماری و شهرسازی
سومین همایش ملی عمران شهری
چهارشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۰
:: 3rd National Congress on Urban Development

سومین همایش ملی عمران شهری

[کنفرانس،همایش، سمینار]

سنندج - دانشگاه آزاد اسلامی

۰۰ معماری و شهر سازی · معماری و هویت شهری · معماری خیابانی و تعاملات اجتماعی · تکنولوژی و مصالح نوین · منطقه گرایی و شاخص های بومی سلسله مراتب شهر تا معماری · شهر در شب ، شهر در روز · گرافیک شهری مدیریت شهری · مدیریت پروژه · مدیریت بحران · مدیریت اطلاعات…..