برچسب: نساجی
همایش ملی نساجی سنتی با محوریت غیاث الدین نقشبند یزدی
چهارشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۵
::

همایش ملی نساجی سنتی با محوریت غیاث الدین نقشبند یزدی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

یزد - دانشگاه ازاد اسلامی یزد

۰۰ محورهای همایش: نقش غیاث الدین نقشبند یزدی در نساجی ایران ابعاد مختلف زندگی غیاث الدین نقشبند یزدی نساجی سنتی و کارافرینی نساجی سنتی و وهویت ملی نساجی سنتی فرصت ها و تهدیدها