برچسب: نظام آموزشی
کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
پنجشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۶
::

کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - هتل المپیک

+۲۰ بررسی عوامب موثر بر بهبود مدیریت آموزشی آشنایی با روشهای نوین نظام آموزشی در سایر کشورها الزامات توجه مدیران به تکنولوژی های نوین آموزشی بررسی نقش مدیران و معلمان در تربیت شهروند ایده آل