برچسب: همایش ملی فیزیک
هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
:: 8 th National Conference on Physics

هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور

[کنفرانس،همایش، سمینار]

شیراز - دانشگاه پیام نور

+۱۰ فیزیک نظری اپتیک و فوتونیک فیزیک انرژی های بالا فیزیک نجوم و اختر فیزیک فیزیک حالت جامد فیزیک ذرات بنیادی فیزیک اتمی و مولکولی فیزیک هسته ای و مهندسی هسته ای فیزیک آماری و ترمودینامیک فیزیک کاربردی نانو فیزیک بیو فیزیک