برچسب: همایش ملی هزار و یک شب
همایش ملی هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان
چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
::

همایش ملی هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان

[کنفرانس،همایش، سمینار]

همدان - دانشگاه بوعلی سینا

۰۰ خاستگاه و ریشه‌های تاریخی و فرهنگی داستان‌های هزار و یک شب نقد و بررسی نسخ خطی و چاپی هزار و یک شب هزار و یک شب در قلمرو ادبیات تطبیقی پیوند هزار و یک شب با انواع ادبی پیوند هزار و یک شب با هنرهای زیبا نقد و بررسی ترجمه‌های هزار و یک شب…..