برچسب: پدافند غیر عامل
دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و توسعه پایدار
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
::

دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و توسعه پایدار

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - تالار وزارت کشور

۰۰ ۱ پدافندغیرعامل، توسعه پایدار جامعه و نهادهای اجتماعی ۲ پدافندغیرعامل و توسعه پایدار انرژی ۳ پدافندغیرعامل، و توسعه پایدار مدیریت و زیرساخت‌های شهری ۴ پدافندغیرعامل و توسعه پایدار تاسیسات و صنایع ۵ پدافندغیرعامل، توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی ۶ پدافندغیرعامل، توسعه پایدار و تغییرات اقلیمی ۷ مدیریت بحران، HSE، پدافندغیرعامل وتوسعه پایدار ۸ پدافندغیرعامل…..