برچسب: کامپیوتر و رایانه
سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
:: 3rd National Conference on Distributed Computing and Big Data Processing

سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تبریز - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۰۰ محورهای همایش: سیستمهای توزیع شده و محاسبات معماریها و الگوریتمها در سیستمهای توزیع شده و موازی سیستم عاملها، کمپایلرها و زبانهای برنامه سازی در سیستمهای توزیع شده تکنولوژیهای نرم افزاری سیستمهای توزیع شده و موازی رایانش ابری و رایانش گرید (مشبک یا توری) رایانش همگانی و رایانش خوشه ای محاسبات فراگیر زمینه های بیوانفورماتیک…..