برچسب: گویش ها
دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها
پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
:: The Second International Conference on Current Issues of Literature, Translation and Teaching and Learning of Languages

دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها

[کنفرانس،همایش، سمینار]

اهواز - دانشگاه

۰۰ با توجه به اهمیت به اشتراک گذاشتن یافته های علمی مختلف، کنفرانس به محور خاصی محدود نمی شود و شامل مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها و گویش ها هم به صورت محض و هم میان رشته ای می باشد. از تمامی پژوهشگران، دانشگاهیان و دانشجویان دعوت می گردد تا…..