تقویم

چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران

چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست

کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
همایش روانشناسی و فرهنگ زندگی با محوریت تحکیم و تعالی خانواده

همایش روانشناسی و فرهنگ زندگی با محوریت تحکیم و تعالی خانواده


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بوشهر - قم - قم و بوشهر
دومین کنفرانس سالانه پژوهش های حقوقی و قضایی

دومین کنفرانس سالانه پژوهش های حقوقی و قضایی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مجموعه تلاش
سومین کنفرانس بین المللی روان شناسی، علوم تربیتی و رفتاری

سومین کنفرانس بین المللی روان شناسی، علوم تربیتی و رفتاری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مجموعه تلاش
کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، برق و کامپیوتر

کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، برق و کامپیوتر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
سمینار اقتصاد مخوف ایران

سمینار اقتصاد مخوف ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانکشده فیزیک دانشگاه تهران
دومین کنفرانس تخصصی کمپرسورها

دومین کنفرانس تخصصی کمپرسورها


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت
کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات و فرهنگ

کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات و فرهنگ


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - دانشگاه جورجیا
پنجمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

پنجمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مجموعه تلاش
چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و کامپیوتر و مکانیک ایران

چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و کامپیوتر و مکانیک ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران .منطقه چهار / نارمک چهار راه سرسبز میدان ۵۶ پلاک ۳ خانه فرهنگ مشارکتی ایران
پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات

پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - دانشگاه جورجیا
کنفرانس ملی الگوهای نوین در  مدیریت و کسب و کار

کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - دانشگاه جورجیا
همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین

همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - دانشگاه شیراز
کنفرانس ملی یافته های نوین در علوم پزشکی و سلامت جامعه

کنفرانس ملی یافته های نوین در علوم پزشکی و سلامت جامعه


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرمانشاه - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
کنفرانس جهانی آنفلوآنزای پرندگان

کنفرانس جهانی آنفلوآنزای پرندگان


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21

کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرج - کرج
کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی

کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرج - کرج