تقویم

سومین کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران

سومین کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
همایش بین المللی نقش مشاوره در راهبرد مدیریت توسعه و رشد اقتصادی و صنعتی در ایران

همایش بین المللی نقش مشاوره در راهبرد مدیریت توسعه و رشد اقتصادی و صنعتی در ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
کنفرانس ملی ایده های نوین در مدیریت شهری با تاکید بر رویکرد درآمد پایدار

کنفرانس ملی ایده های نوین در مدیریت شهری با تاکید بر رویکرد درآمد پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کاشمر - کاشمر
چهارمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

چهارمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
سیستان و بلوچستان - پارک علم و فناوری ، مرکز همایش های تخصصی کشور
همایش لیدرشیم؛ انتخاب مدل رهبری متناسب با شما و معرفی کمپ‌های رهبری شاپرک

همایش لیدرشیم؛ انتخاب مدل رهبری متناسب با شما و معرفی کمپ‌های رهبری شاپرک


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
اولین کنفرانس توسعه فناوری های توانبخشی و رفاه اجتماعی

اولین کنفرانس توسعه فناوری های توانبخشی و رفاه اجتماعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه علوم زیستی و توانبخشی
سمینار آموزشی مناقصه از ابهامات تا تخلفات

سمینار آموزشی مناقصه از ابهامات تا تخلفات


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
سمینار تخصصی پرسش و پاسخ در شرایط پیمان و قرارداد طرح و ساخت

سمینار تخصصی پرسش و پاسخ در شرایط پیمان و قرارداد طرح و ساخت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
نشست فرصت های نوین کسب و کار در زیست بوم استارت آپی ایران

نشست فرصت های نوین کسب و کار در زیست بوم استارت آپی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - کارخانه نوآوری
همایش ملی روانشناسی افراد با نیازهای ویژه

همایش ملی روانشناسی افراد با نیازهای ویژه


[کنفرانس،همایش، سمینار]
قاینات -
همایش رتبه بندی و مدیریت ریسک اعتباری

همایش رتبه بندی و مدیریت ریسک اعتباری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن کنفرانس کتابخانه ملی
فراخوان اولین همایش بین المللی محیط زیست، الفبای گردشگری

فراخوان اولین همایش بین المللی محیط زیست، الفبای گردشگری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
پاریس - سالن همایش های نرماندی شهر پاریس
سومین کنفرانس ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران

سومین کنفرانس ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران

چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری

کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه شهید بهشتی
کنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابت

کنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - مشهد / دانشگاه علوم پزشکی مشهد/دانشکده طب ایرانی و مکمل
سومین کنفرانس ملی مهندسی الکترونیک ،برق ورایانه

سومین کنفرانس ملی مهندسی الکترونیک ،برق ورایانه


[کنفرانس،همایش، سمینار]
همدان - همدان
سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی
چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت

چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو

چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما