تقویم

رسانه های نوین و شکل دهی نهادهای اجتماعی

رسانه های نوین و شکل دهی نهادهای اجتماعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرمان - کرمان
اولین مسابقه متخصصان جوان صنعت نفت ایران

اولین مسابقه متخصصان جوان صنعت نفت ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - پژوهشکده صنعت نفت
دهمین سالگرد کمیته ملی ایران و چهارمین گردهمایی سالیانه کمیته جوانان ایران در شورای جهانی نفت

دهمین سالگرد کمیته ملی ایران و چهارمین گردهمایی سالیانه کمیته جوانان ایران در شورای جهانی نفت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - پژوهشکده صنعت نفت
چالش ها، بحران ها و فرصت های محیط زیست ایران (رویکردهای ملی ومنطقه ای)

چالش ها، بحران ها و فرصت های محیط زیست ایران (رویکردهای ملی ومنطقه ای)


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
کنفرانس ملی ارتباطات بازاریابی و برندینگ

کنفرانس ملی ارتباطات بازاریابی و برندینگ


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی
نخستین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار

نخستین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد مقدس - مشهد مقدس
سومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت

سومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - مرکز همایش های شیراز
سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دارایی‌های فیزیکی

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دارایی‌های فیزیکی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
- سالن همایش‌ های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران
نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی کشاورزی ارگانیک مواد طبیعی و دارویی

دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی کشاورزی ارگانیک مواد طبیعی و دارویی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
چهارمین کنفرانس بین الملی حسابداری و مدیریت مالی

چهارمین کنفرانس بین الملی حسابداری و مدیریت مالی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
ازمیر - ازمیر
کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری

کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران دانشگاه تهران
ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران(isc)
سومین کنفرانس ملی روان شناسی کشور

سومین کنفرانس ملی روان شناسی کشور


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان - سالن همایش های بین المللی اصفهان سیتی سنتر
دومین همایش ملی خیرماندگار

دومین همایش ملی خیرماندگار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران