تقویم

سمینار تخصصی بازاریابی بین المللی و صادرات در عصر دیجیتال

سمینار تخصصی بازاریابی بین المللی و صادرات در عصر دیجیتال


[کنفرانس،همایش، سمینار]
- جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
ضعف درونی در تبیین گفتمان انقلاب در فضای بین الملل

ضعف درونی در تبیین گفتمان انقلاب در فضای بین الملل


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
کنگره آسیب شناسی آموزش در نظام پولی و مالی کشور

کنگره آسیب شناسی آموزش در نظام پولی و مالی کشور


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن همایش دانشگاه الزهرا
اولین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری ارتباطات

اولین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری ارتباطات


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان - اصفهان
دومین کنفرانس مدیریت و سیستم‌های فازی

دومین کنفرانس مدیریت و سیستم‌های فازی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
ایوان کی - دانشگاه ایوان کی
چهارمین همایش مدیریت استعدادها

چهارمین همایش مدیریت استعدادها


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
هجدهمین کنگره بین المللی انجمن اندودانتیست های ایران

هجدهمین کنگره بین المللی انجمن اندودانتیست های ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - مشهد
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - آکادمی بین المللی علوم گرجستان
سیزدهمین کنفرانس سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیک

سیزدهمین کنفرانس سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیک


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نخستین کنگره ملی نوآوری در علوم و فناوری غذایی

نخستین کنگره ملی نوآوری در علوم و فناوری غذایی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
سومین همایش ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران

سومین همایش ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
جیرفت‌ - جیرفت
سومین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

سومین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
جیرفت‌ - جیرفت
اولین همایش ملی معماری، عمران و آمایش محیط زیست

اولین همایش ملی معماری، عمران و آمایش محیط زیست


[کنفرانس،همایش، سمینار]
همدان - همدان
چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن همایش های رازی
پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری

پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
هفتمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران

هفتمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان-نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، محیط زیست ، توسعه شهری و روستایی

کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، محیط زیست ، توسعه شهری و روستایی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - دانشگاه نیو ویژن
سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران

سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
پنجمین همایش بین‌المللی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

پنجمین همایش بین‌المللی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مؤسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک
سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهشهای دینی

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهشهای دینی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرج - کرج