تقویم

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن همایش دانشگاه شهید بهشتی
پنجمین همایش سراسری علمی پژوهشی از نگاه معلم

پنجمین همایش سراسری علمی پژوهشی از نگاه معلم


[کنفرانس،همایش، سمینار]
میناب - سالن فرمانداری شهرستان میناب
کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی

کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - New Vision University
ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران

ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
کنفرانس بين المللي ديزاين (معماري، معماري داخلي، طراحي صنعتي)

کنفرانس بين المللي ديزاين (معماري، معماري داخلي، طراحي صنعتي)


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه الزهرا (س)
ششمین کنگره سالانه ملی عمران، معماری و توسعه شهری

ششمین کنگره سالانه ملی عمران، معماری و توسعه شهری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
سومین کنفرانس ملی تسهیل تجارت و کسب‌و‌کار الکترونیکی

سومین کنفرانس ملی تسهیل تجارت و کسب‌و‌کار الکترونیکی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
هشتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

هشتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
اولین همایش ملی آموزش، کارآفرینی، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها)

اولین همایش ملی آموزش، کارآفرینی، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها)


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بندرعباس - سالن همایش های دانشگاه فرهنگیان
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
ایوان کی - دانشگاه ایوان کی
دومین همایش ملی پیشرفت های نویسن در عرصه علم و فرا علم

دومین همایش ملی پیشرفت های نویسن در عرصه علم و فرا علم


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - مشهد مقدس
دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - New Vision University
دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم

دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز تحقیقات وزارت راه و شهر سازی
چهارمین کنگره بین المللی دانشجویی بیوتکنولوژی

چهارمین کنگره بین المللی دانشجویی بیوتکنولوژی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه

ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
.تفلیس - دانشگاه New Vision
پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سیزدهمین کنفرانس ملی و هفتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی

سیزدهمین کنفرانس ملی و هفتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر
چهارمین کنفرانس بين المللی پژوهش در مديريت، اقتصاد و توسعه

چهارمین کنفرانس بين المللی پژوهش در مديريت، اقتصاد و توسعه


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - دانشگاه جرجیا