دسته: مهندسی و تکنولوژیRSS
دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
:: 10th conference on Information and knowledge Technology

دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

۰۰