دسته: کسب و کار و مدیریتRSS
پانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸
:: 15th Human Resources Development Conference

پانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما - مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی

+۱۰