دسته: کسب و کار و مدیریتRSS
پنجمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف
یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴
::

پنجمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف

[نمایشگاه]

تهران - دانشگاه صنعتی شریف

۰۰ رویارویی مستقیم صنعت و دانشگاه معرفی کارفرمایان و کارآفرینان موفق جامعه درقالب شرکت های کارآفرین معرفی سازمانها وادارات مرتبط و نیمه‌مرتبط با رشته‌تحصیلی شناسایی علایق واستعدادها (خودشناسی شغلی) آشنایی با انتظارات و مهارتهای مورد نیاز کارفرمایان آشنا شدن دانشجویان و تازه فارغ التحصیلان با طیف متنوع مهارتهای شغلی امکان جذب نیرو و کارآموز برای…..