اولین همایش ملی مدیریت آموزش و پیشرفت علمی

دسته: دسته‌بندی نشده
پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان -
برگزارکننده: پژوهشکده دمش سپاهان

تاریخ شروع: پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - تاریخ پایان: پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

تلفن تماس با دبیرخانه: 6282154 - 0313
نمابر: 6282154 - 0313
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@DameshConference.ir

مهندسی‌ فرهنگی‌، سیاست گذاری و تدوین چشم انداز در حوزه آموزش ارزیابی سیستم آموزشی کشور با تأکید بر سند تحول بنیادین نظام روش‌ها و نظام‌های برتر آموزشی در دنیا مدیریت، رهبری و انگیزش درحوزه آموزش تحقیق و توسعه در آموزش با تأکید بر توسعه پایدار انواع سرمایه‌های نظام آموزشی (روان شناختی‌، فرهنگی، اجتماعی،…)

چالش‌های پلکان عبور از مرحلۀ دانش آموزی به دانشجویی توسعه منابع انسانی‌ و چارچوب شایستگی‌های حرفه‌ای معلم و استاد

اهمیت چشم انداز فردی و هدف یابی‌ صحیح تحصیلی‌ رویکردهای نوین آموزش با تأکید بر آموزش‌ها و علوم بین رشته‌ای

فرآیند و مؤلفه‌های تولید علم اثر بخش

پداگوژی و تعلیم و تربیت کودکان هیوتاگوژی، آندراگوژی و ارتقاء سطح آگاهی‌ و دانش عمومی‌ جامعه سینرگوژی، همیاری و آموزش‌های تیمی آموزش و پرورش، تفکر انتقادی و خلاق مدرسه آرمانی لذت یادگیری

برنامه درسی‌ پنهان و پوچ

تدریس اثر بخش و نقش کتاب‌ها و ابزار کمک آموزشی مدرسه‌های هوشمند، آموزش‌های مجازی و الکترونیکی انواع هوش‌ و یادگیری (هوش معنوی، هوش فرهنگی‌، هوش هیجانی،…) شناخت و فرا شناخت در حوزه آموزش نقش متقابل خانواده، اجتماع و مدرسه در پیشرفت درسی‌

مدل‌های بهبود محیط‌ها و فضاهای آموزشی

رویکردهای نوین در نظام ارزشیابی دانش آموزان و دانشجویان رویکردهای نوین در نظام ارزشیابی برنامه درسی

کارآیی درونی و بیرونی در نظام آموزشی هویت‌های چندگانه، تکثرفرهنگی‌، آموزش‌و برنامه ریزی آمایش سرزمین جهانی‌ شدن و توسعه روابط علمی فرامیهنی تربیت بین نسلی و شکاف نسل‌ها در حوزه یاددهی ـ یادگیری

اخلاق و فرا اخلاق در حوزه آموزش جرم انگاری در حوزه تخلفات آموزشی آسیب‌شناسی تربیت معنوی و دینی نقش رسانه‌‌های عمومی‌ در آموزش نقش فرهنگ وقف در نظام آموزشی
تاریخ های همایش:

آخرین مهلت ارسال مقالات: 1394/1/15

مهلت ثبت نام: 1394/1/25

تاریخ برگزاری همایش: 2/10/ 1394مسئول یا دبیر همایش: آقای دکتر محمدشفیعی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1042
برچسب ها: