دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران

دسته: دسته‌بندی نشده
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

[کنفرانس،همایش، سمینار]
سایر - بابلسر - دانشگاه مازندران
برگزارکننده: انجمن آموزش عالی ايران

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ - تاریخ پایان: پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱

تلفن تماس با دبیرخانه: 81032234
نمابر: 81032200
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: iheamembers@yahoo.com

محور ۱:مطالعات نظری آمایش آموزش عالی

۱. بررسی پارادایم های نظری آمایش سرزمین و آمایش آموزش عالی

۲. تبیین ابعاد مفهومی آمایش آموزش عالی در پرتو آمایش سرزمین

۳. بررسی روش شناسی نظری مطالعات آمایش آموزش عالی

۴. نقد و بررسی نظریه ها و الگوهای آمایش آموزش عالی

۵. بررسی الگوهای های آمایش آموزش عالی ایران با توجه به اصول موضوعه (ویژگی فضایی، ویژگی پایداری، ویژگی یکپارچگی و ویژگی جامعیت).

۶. اثرات جهانی شدن بر ماهیت، ساختار و عملکرد طرح های آمایش آموزش عالی در جهان

۷. یررسی رابطه آمایش آموزش عالی با تعادل های منطقه­ای

محور ۲: تجارب بین المللی آمایش آموزش عالی

۱. بررسی تجارب کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت در زمینه آمایش آموزش عالی

۲. بررسی تجارب کشورهای خاورمیانه؛ قفقاز و آسیای میانه در زمینه آمایش آموزش عالی

۳. بررسی تجارب یونسکو و دیگر مؤسسات بین المللی در زمینه آمایش آموزش عالی

۴. آسیب شناسی گردآوری و پردازش اطلاعات در آمایش آموزش عالی

۵. نقش جایگاه و کارکرد ارزشیابی در برنامه­ریزی آمایش آموزش عالی

محور ۳: ارزیابی تجربه آمایش آموزش عالی کشور ایران

۱. جایگاه مطالعات آمایش سرزمین در نظام تصمیم گیری آموزش عالی قبل از انقلاب اسلامی ایران

۲. جایگاه مطالعات آمایش سرزمین در نظام تصمیم گیری آموزش عالی بعد از انقلاب اسلامی ایران

۳. سیر تحولات آمایش سرزمین در ایران و دستاوردهای آن

۴. تحلیل میزان انطباق نقشه جامع علمی کشور و مطالعات آمایش آموزش عالی در ایران

۵. بررسی و ارزیابی زیر ساخت های فنی- سخت افزاری طراحی، اجرا و ارزیابی مطالعات آمایش آموزش عالی در ایران

۶. بررسی و ارزیابی زیر ساخت های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی طراحی، اجرا و ارزیابی مطالعات آمایش آموزش عالی در ایران

۷. بررسی وارزیابی زیر ساخت های اقتصادی طراحی، اجرا و ارزیابی مطالعات آمایش آموزش عالی در ایران

۸. بررسی و ارزیابی میزان مشارکت و گرایش شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانهای کشـور در تهیه و تدوین الگوی پایـه توسعـه استان ذی ربط،و انطباق آن با مطالعات آمایش سرزمین و آموزش عالی کشور

۹. بررسی و ارزیابی میزان مشارکت و گرایش مدیران ارشد دانشگاهی استانهای کشـور در طراحی، اجرا و جاری سازی مطالعات آمایش آموزش عالی کشور

۱۰. نقد و بررسی طرح کنونی در دست اجرای آمایش آموزش عالی کشور (مجری: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).

محور ۴: مطالعات کاربردی آمایش آموزش عالی کشور ایران

۱. راهکارهای مدیریت مطالعات آمایش آموزش عالی کشور

۲. راهکارهای ارزیابی نظام مطالعات آمایش آموزش عالی در سطح ملی، منطقه ای، استانی و موسسه ای

۳. شاخص ها و ملاک های مهم ملی، منطقه ای، استانی و موسسه ای در تدین طرح آمایش آموزش عالی کشور

۴. تحلیل بررسی پیش‌بینی‌های جمعیتی و اشتغال و جهت‌گیری‌های آنها و سیاست‌های راهبردی ایجاد اشتغال و تاثیر آن در برنامه ریزی آمایش آموزش عالی کشور (مطالعات موردی)

۵. تحلیل مکانی و جمعیتی جمعیت دانشجویی کشور یا استان برای ساماندهی توسعه رشته های دانشگاهی بر اساس نقشه جامع علمی کشور و برنامه پنجم توسعه کشور (مطالعات موردی)

۶. تحلیل مکانی و جمعیتی صنایع کشور، مناطق و استانها برای ساماندهی توسعه رشته های دانشگاهی بر اساس نقشه جامع علمی کشور و برنامه پنجم توسعه کشور (مطالعات موردی)

۷. تحلیل مکانی و جمعیتی اعضای هیئت علمی کشور یا استان برای ساماندهی توسعه رشته های دانشگاهی بر اساس نقشه جامع علمی کشور و برنامه پنجم توسعه کشور (مطالعات موردی)

۸. تحلیل تطبیقی بر سیر تحولات کلان آمایش سرزمین کشورهای پیشرفته (مطالعات موردی) و ارایه پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت آمایش آموزش عالی ایران (مطالعات موردی)

۹. بررسی روشهای مختلف بهینه سازی چند معیاره در مکان یابی و بهینه سازی در فضای کالبدی آموزش عالی ایران بر اساس سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ و برنامه پنجم توسعه کشور (مطالعات موردی).

۱۰. شناسایی مناطق اولویت دار در توسعه و ساختار آموزش عالی کشور

۱۱. بررسی چگونگی تقویت جایگاه (سازمانی، مدیریتی و مادی و پشتیبانی) مطالعات آمایش آموزش عالی در برنامه ریزی استراتژیک آموزش عالی کشور در سطح ملی، منطقه­ای، استانی و موسسه ای

مسئول یا دبیر همایش: جناب آقای دكتر يداله مهرعلی زاده
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1125
برچسب ها: