دومین کنفرانس آموزش مهندسی با نگرش به آینده

دسته: دسته‌بندی نشده
سه شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۰

[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان - دانشكده مهندسي عمران
برگزارکننده: دانشگاه صنعتی اصفهان-انجمن آموزش مهندسی ایران

تاریخ شروع: سه شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۰ - تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۰

تلفن تماس با دبیرخانه: 3912701-0311
نمابر: 3912700-0311
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: cee2@isee.ir

١- سیاستگذاری و عوامل محیطی

١-١- پیش بینی وضعیت جامعه در ایران با نگاه به آینده

١-٢- مبانی نظری سیاستگذاری علم و فناوری در مهندسی

١-٣- نقش ساختارهای سازمانی محیط های آموزشی در آموزش مهندسی

١-۴- اخلاق مهندسی و اخلاق سازمانی

١-۵- آموزش مهندسی با نگاه به محیط زیست

١-۶- نقش انجمن های علمی در توسعه آموزش مهندسی

٢ – گذشته، حال و آینده

٢-١- تاریخ علوم مهندسی

٢-٢- بررسی وضعیت فعلی آموزش مهندسی

٢-٣- آینده آموزش مهندسی در جهان

٢-۴- آینده آموزش مهندسی در ایران و راه های رسیدن به وضعیت مطلوب آن

٢-۵- اولویت های آموزش مهندسی در ایران با نگاه به آینده

٢-۶- توسعه کمی و کیفی آموزش مهندسی در کشور

٢-٧- آینده آموزش مهندسی از طریق مجازی، در ایران و جهان

٢-٨- چالش های آینده دانشکده ها و دانشگاه های مهندسی در ایران

٣- ارتباط آموزش مهندسی با صنعت و اقتصاد

٣-١- اهمیت آموزشهای ضمن کار در توسعه صنایع و خدمات مهندسی در ایران

٣-٢- آموزش مهندسی و اشتغال در ایران

٣-٣- ارتباط صنعت با آموزش مهندسی

٣-۴- ارزیابی کارایی مهندسان در صنعت

٣-۵- جایگاه آموزش مهندسی در الگوی توسعه اقتصادی کشور

٣-۶- نیاز کمی و کیفی اقتصاد ایران به نیروهای مهندس کارآمد

۴- پژوهش ، فناوری و نوآوری

۴-١- آموزش مهندسی پژوهش محور

۴-٢- کاربرد فناوری های نوین در آموزش مهندسی

۴-٣- نقش تکنولوژی آموزشی در ارتقای آموزش مهندسی

۴-۴- کاربرد فناوری اطلاعات و دانش در آموزش مهندسی

۴-۵- خلاقیت و نوآوری در آموزش مهندسی

۴-۶- برنامه های آموزشی بین رشته ای

۴-٧- تکنیک های تبدیل ایده به محصول

۴-٨- روزآمدسازی دانش استادان

۵- همکاری های بین المللی

۵-١- جایگاه کشورهای منطقه در آموزش مهندسی

۵-٢- مقایسه تطبیقی آموزش مهندسی در ایران و جهان

۵-٣- آموزش مهندسی با توجه به مزیت های ملی، منطقه ای و جهانی

۵-۴- جلب همکاری های ملی، منطقه ای و جهانی در آموزش مهندسی

۶- ارزیابی، برنامه ریزی و توسعه آموزش مهندسی

۶-١- نیازسنجی در آموزش مهندسی

۶-٢- استاندارد سازی، سنجش، ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش مهندسی

۶-٣- مکانیزم های ارزیابی درونی و برونی در گروه های آموزشی

۶-۴- ساختارسازی برای ارتقای کیفیت آموزش مهندسی

۶-۵- بازدهی آموزش مهندسی در ایران

۶-۶- آسیب شناسی و چالشهای آموزش مهندسی

۶-٧- توسعه فرایندهای تدریس و یادگیری در آموزش مهندسی

۶-٨- جایگاه آموزش های راهبردی و میان رشته ای در آموزش مهندسی

مسئول یا دبیر همایش: جناب آقای دكتر حميد رضا صفوي
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1077
برچسب ها: