دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

دسته: کسب و کار و مدیریت
پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵
Second International Conference criticize & Analysis of management in third million
[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - دانشگاه فردوسی
برگزارکننده: موسسه فرهنگی هنری آپادانا

تاریخ شروع: پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵ - تاریخ پایان: دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

تلفن تماس با دبیرخانه: 05138718481
نمابر: 05138718481
آدرس وب سایت: iccam.ir
آدرس ایمیل: info@iccam.ir

محور اول : نقد و واکاوی عملکرد و اجرای اقتصاد مقاومتی در سازمانها و نهادهای دولتی
محور دوم : نقد و واکاوی میزان رضایتمندی ارباب رجوع از عملکرد مدیریت شهری
محور سوم : نقد و واکاوی خطاهای هاله ای و دوره ای مدیریت
محور چهارم : نقد و بررسی عملکرد مدیریت در حوزه ایران گردی و جهانگردی
محور پنجم : نقد و واکاوی عملکرد مدیریت راهبردی در تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی
محور ششم : نقد و واکاوی مدیریت موسسات پولی و مالی
محور هفتم : واکاوی مدیریت عمومی
محور هشتم : نقد و واکاوی مدیریت بازرگانی
محور نهم : نقد عملکرد مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی
محور دهم : واکاوی مدیریت تولید ، فرایند و عملیات
محور یازدهم : نقد و واکاوی عملکرد سازمانها و شرکت ها در تحقق توسعه اقتصادی ،تولید و مدیریت مالی
محور دوازدهم : نقد و واکاوی مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات نوین
محور سیزدهم : واکاوی تخمین موفقیت در اهداف اسراژتیک – مدیریت استراژتیک
محور چهاردهم : نقد عملکرد مدیریت صنایع و معادن
محور پانزدهم : نقد و عملکرد در حوزه باغات و کشاورزی
محور شانزدهم : مدیریت دولتی
محور هفدهم : حسابداری
محور هجدهم : نقد و واکاوی مدیریت حقوقیposter-iccamمسئول یا دبیر همایش: اسرافیل شیرازی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1783
برچسب ها: