سومین کنفرانس بین المللی ISPRS

دسته: علوم اجتماعی و انسانی
دوشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۴

[کنفرانس،همایش، سمینار]
سایر - کیش - پردیش بین المللی دانشگاه صنعتی شریف
برگزارکننده: دانشگاه تهران

تاریخ شروع: دوشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۴ - تاریخ پایان: چهارشنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۴

تلفن تماس با دبیرخانه: 61114192 - 09109520670
نمابر: 88008837
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: smpr@ut.ac.ir

مدل سازی سطح بر اساس اطلاعات زمین مبنا:

نقشه برداری هوایی، زمینی و متحرک

سیستم‌های بدون سرنشین برای نقشه برداری و ژئوماتیک

مدل سازی داده، بصری سازی و واقعیت مجازی

GIS (دینامیک، پردازش هندسی، طراحی هندسی و geocollaboration)

GIS متحرک، LBS، UBGI و شبکه سنسورهای زمین مبنا

مدل سازی رقومی زمین

برداشت لیزری برای نقشه برداری ۳ بعدی و تهیه نقشه

آنالیز تصاویر SAR، مدلسازی و تکنیک ها

سنسورها و روش های تولید DEM

استخراج ویژگی و اطلاعات از تصاویر ماهواره‌ی SAR و فراطیفی

سنسورهای ژئودتیک و اندازه گیری های سه بعدی

موقعیت یابی نسبی ماهواره ای

پیشرفت های اخیر در مدل‌سازی میدان گرانش متغیر با زمان

سیستم های مرجع ژئودتیک

پیشرفت ها در تصویر منبع زلزله با استفاده از داده‌های ژئودتیک و لرزه نگاری

مدلسازی تاثیرات اتمسفری در مشاهدات ژئودتیک

توموگرافی و نقشه برداری سه بعدی

پلاریمتری و POLInSAR: تکنیک‌ها و کاربردها

دریانگاری ماهواره‌ای

کاهش بعد در تصاویر ابرطیفی

قطعه بندی تصویر، تشخیص عارضه و شناسایی

تشخیص عارضه و Unmixing در تصاویر ابرطیفی

تلفیق داده‌ها و تصاویر

فتوگرامتری برد کوتاه

بازسازی سه بعدی و پردازش ابر نقطه

تکنولوژی سنسور و هواشناسی ژئودتیک

تلفیق داده‌های مکانی

مدلسازی سه بعدی GIS/LIS، آنالیز و بصری سازی

زیرساخت داده‌های مکانی، مدیریت زمین و کاداستر

واقعیت مجازی و تکمیلی

نقشه‌های شناسایی و مدل سازی GIS

ناوبری داخلی و خارجی، مسیریابی و پیدا کردن راه

شهرها و محیط های هوشمند

آنالیز چند زمانی تصویر و پایش محیط زیست:

نقشه برداری سریع برای کاربردهای محیطی و مدیریت بحران

نقشه برداری الگوهای زیستگاهی برای پایش شهرسازی

سنجش از دور و GIS در پشتیبانی از مدیریت بحران

اطلاعات زمین مبنا برای اخطار سریع در هنگام حوادث طبیعی

تصویربرداری ژئودزی و GPS برای تجزیه و تحلیل تغییر شکل زمین ساختی و غیر تکتونیکی

ترسیم و پایش نواحی کشاورزی

ترسیم پوشش و کاربری زمین و پایش تغییرات مرتبط

پایش و نمایش رشد گیاهان و محصولات

مدلسازی حمل و نقل و ترافیک شهری

طبقه بندی و پایش جنگل

فتوگرامتری و سنجش از دور برای آسیب پذیری دینامیک و نظارت بر بهبود

فتوگرامتری بدون سرنشین (UAV) برای نقشه برداری و پایش سریع محیطی

ژئودزی در ساخت و ساز بزرگ: نظارت بر سازه و تجزیه و تحلیل سیستم

معناشناسی فضایی و هستی شناسی فضا-زمانی

مدیریت اطلاعات ساختمان (BIM)

مسئول یا دبیر همایش: دکتر حسین عارفی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1619
برچسب ها: