نخستین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شورای اسلامی شهرها

دسته: دسته‌بندی نشده
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
The first municipal council of the city Congress Management
[کنفرانس،همایش، سمینار]
ساری -
برگزارکننده: مركز همايشهاي توسعه ايران

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ - تاریخ پایان: پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳

تلفن تماس با دبیرخانه: 2263652 - 0151
نمابر: 89786486 - 021
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: MOR.KAZ@GMAIL.COM

اقتصاد شهری

۱. هدفمند نمودن یارانه ها و آثار اقتصادی آن بر مدیریت شهری

۲. مدیریت یکپارچه شهری و پیامدهای اقتصادی آن

۳. سرمایه گذاری در شهرها (داخلی و خارجی)

۴. اقتصاد مسکن، زمین و کاربریهای شهری

۵. نقش سرمایه اجتماعی در اقتصاد شهری

۶. نقش فناوریهای نوین در اقتصاد شهری

۷. نقش گردشگری در اقتصاد شهری

۸. تامین مالی و منابع درآمدی شهر

۹. حاشیه نشینی و اقتصاد شهری

۱۰. توسعه پایدار اقتصاد شهری

۱۱. اقتصاد محیط زیست شهری

۱۲. اقتصاد حمل و نقل شهری

خدمات شهری

۱. برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان

۲. مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری

۳. چشم انداز و چالش های محیط زیست شهری

۴. خدمات شهری و مدیریت کاهش مخاطرات

۵. فناوری های نوین و محیط زیست شهری

۶. قوانین,خدمات و محیط زیست شهری

۷. خدمات شهری و ارتقاء محیط زیست

۸. فناوری اطلاعات و خدمات شهری

۹. عدالت اجتماعی و خدمات شهری

حمل‌و‌نقل همگانی

۱. سیستم‌های هوشمند حمل‌و‌نقل

۲. برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و شهرسازی

۳. ایمنی ترافیک و ریسک

۴. حمل‌و‌نقل و توسعه پایدار

۵. مهندسی ترافیک

۶. اقتصاد حمل‌و‌نقل

۷. مدیریت سیستم‌های حمل‌و‌نقل

۸. آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک

۹. قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در ترافیک

۱۰. حمل و نقل غیر موتوری

۱۱. طراحی هندسی معابر

معماری شهری

۱. معماری و هویت شهری

۲. معماری پایدار

۳. روش ها و فناوری های نو در در معماری

۴. انرژی های نو در معماری

۵. سبک شناسی معماری

۶. معماری خیابانی

۷. تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری

۸. گرافیک شهری

۹. مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر

۱۰. معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند

۱۱. معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی

۱۲. نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه

۱۳. الگوهای معماری بومی

۱۴. معماری منظر

۱۵. بوم شناسی

۱۶. زیبایی شناسی در معماری

۱۷. سایر ایده های نوین با معماری شهری

محیط زیست شهری

۱. مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها

۲. ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها

۳. فضای سبز و محیط زیست شهری

۴. شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

۵. مسائل محیط زیست کلان شهرها

۶. اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها

۷. کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست

۸. اکولوژی شهری و شهر سبز

۹. شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست

۱۰. توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها

۱۱. اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها

۱۲. همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست

۱۳. مکانیسم های توسعه پاک

۱۴. اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها

۱۵. ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری

۱۶. مدیریت پسماند در شهرها

۱۷. فاضلاب شهری و تصفیه

۱۸. طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست

۱۹. حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای مجیط زیستی آن

۲۰. سایرایده های نوین با محیط زیست شهری

اقتصاد شهر هوشمند

۱. بازاریابی و تجارت الکترونیک

۲. تجزیه و تحلیل وب سایت و برند های برند سازی از طریق شبکه های اجتماعی

۳. بررسی نمونه ها و شرکتهای موفق بین المللی

۴. بومی سازی استراتژیهای بازاریابی اینترنتی

۵. بهینه سازی وب سایت

۶. مدلهای درآمدزایی در فضای اینترنت

۷. بررسی برندهایی که با استفاده از وب مارکتینگ فروش خود را بالا برده اند

۸. استراتژی ایجاد محتوا برای افزایش ترافیک وب سایت

۹. آنالیز دیتا در جهت بهتر شدن ROI

۱۰. توسعه صادرات غیر نفتی با استفاده از اینترنت

۱۱. توسعه کسب و کار و کارآفرینی اینترنتی

عمران شهری

۱. برنامه ریزی و مدیریت شهری

۲. مصالح و فن آوری های نوین در ساز ههای شهری

۳. برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز

۴. معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری

۵. برنامه های توسعه شهری

۶. چالش ها و الزامات شهرهای آینده

۷. مهندس ترافیک و حمل و نقل شهری

۸. مهندسی تونل برای نواحی شهری

۹. کنترل آلودگی در مناطق شهری

۱۰. محیط زیست و رابطه آن با توسعه پایدار شهری

۱۱. کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت و توسعه شهری GIS

۱۲. فن آوری اطلاعات و نقش آن در مدیریت و توسعه پایدار شهری

۱۳. بلایای طبیعی و اثرات آن بر توسعه پایدار شهرها

۱۴. بحران های شهری و اثرات آن بر توسعه شهرها

۱۵. ساختمان های تاریخی و نقش آن ها در برنامه های توسعه شهری

۱۶. صنعت بیمه و ارتباط آن با توسعه شهری

۱۷. آسیب پذیری و مقاوم سازی سازه های مهندسی

۱۸. سیستم های جدید شبکه های آب و فاضلاب

۱۹. ساماندهی آب های سطحی و زیر زمینی در حوضه شهری

معماری و شهرسازی اسلامی :

۱. شناخت ارزش هاومفاهیم معماری وشهرسازی اسلامی

۲. راهبردها وراهکارهای تحقق نظریه های معماری وشهرسازی اسلامی

۳. تاثیر فرهنگ وبازپروری هویت فرهنگی در معماری بومی

۴. نمودهای معماری سنتی واسلامی در معماری و شهرسازی ایران

۵. جایگاه معماری وشهرسازی اسلامی در جهان معاصر

۶. واقع گرایی و آرمان گرایی معماری وشهرسازی اسلامی

۷. نقد وتحلیل نظریه پردازان،پژوهشگران ومعماران معاصر ملی وبین المللی در زمینه معماری و شهرسازی اسلامی

۸. روش های نظریه آفرینی در معماری وشهرسازی اسلامی

جامعه شناسی و روانشناسی شهری :

۱. فرهنگ شهر نشینی و حقوق شهروندی با محوریت روانشناسی محیطی در جهت تعامل فضاهای شهری

۲. نقش،جایگاه وتاثیر شهروندان در تحقق توسعه پایدار شهری

مدیریت گردشگری :

۱. شناسایی جاذبه های اکوتوریستی و ژئوتوریسمی

۲. تحلیل سطح کمی و کیفی تجهیزات و تسهیلات توریستی

۳. محدودیت ها و موانع و نیازهای توسعه توریسم در مناطق

۴. رابطه بین فرهنگ و گردشگری

۵. راهکارهای مناسب برای مدیریت گردشگری کشور

۶. تاثیرات فرهنگی و اجتماعی صنعت گردشگری برروی محیط های گردشگری

۷. ارایه راهکارهایی برای ایجاد صنعت گردشگری پایدار درایران

۸. توسعه توریسم و توریسم پذیری

۹. نقش درآمدی توریسم بر توسعه کشورها

۱۰. بررسی نقش توریسم و ژئوپلیتیک گردشگری در روند توسعه کشورها

۱۱. بررسی توسعه پایدار دربرنامه ریزی جهانگردی

۱۲. بررسی نقش برنامهر یزی و مدیریت در توسعه پایدار گردشگری

۱۳. بررسی چالشها و فرصت های پیش روی توسعه صنعت جهانگردی با رویکرد توسعه پایدار درایران

۱۴. مدیریت صحیح در توسعه صنعت جهانگردی و رابطه متقابل برنامه ریزی گردشگری و توسعه پایدار

۱۵. بررسی قتصادی،اجتماعی و فرهنگی گردشگری در جامعه

۱۶. بررسی گردشگری و برنامه ریزی شهری

۱۷. بررسی جایگاه و نقش گردشگری و برنامه ریزی شهری به عنوان راهی برای توسعه اقتصادی

۱۸. ارائه راهبردهاو راهکارهایی جهت توسعه گردشگری شهری

۱۹. بررسی نقاط قوت و ضعف گردشگری شهری

۲۰. مطالعه و بررسی علل عقب ماندگی و کندی روند توسعه ی گردشگری در کشور

۲۱. بررسی نقش گردشگری پایدار روستایی در ایجاد توسعه پایداری

۲۲. شناخت فرایندهای جهانی شدن و تاثیر آن بطور مستقیم و غیرمستقیم برصنعت گردشگری

۲۳. نقش برندگذاری شهری درجذب گردشگران به شهر

۲۴. راهکارهایی برای رشد گردشگری درایران

۲۵. بررسی نقش صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت مولد و اشتغال زا

۲۶. بررسی وضعیت عوامل بازاریابی در صنعت گردشگری

۲۷. بررسی پیشنهادات و راهبردهایی برای توسعه منطقه گردشگری

۲۸. بررسی موثرترین راه کاهش تاثیرات منفی گردشگری و رفتن به سمت گردشگری پایدار

مدیریت شهرالکترونیک :

۱. شناخت و تبیین مفهوم شهر هوشمند و ارتباط آن با لایه های موجود فضایی

۲. بررسی تاثیرات اختراعات الکترونیکی، سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری بر فضای مناطق و شهرها

۳. بررسی ویژگی ها و ساختار شهرالکترونیک، روشها و مدلهای مربوط به پیاده سازی آن

۴. بررسی کاربرد و نحوه استفاده از خدمات لایه های مختلف رایانش ابری درشهر الکترونیک

۵. نقش آموزش در دولت الکترونیک

۶. ارائه مدل شهر الکترونیکی با الزامات فرهنگی

۷. آماده سازی بستر فرهنگی شهر الکترونیکی

۸. بررسی نقش و ضرورت ایجاد شهر الکترونیک در توسعه پایدار

۹. نقش و ضرورت حرکت به سوی استقرار شهرالکترونیک جهت نیل به توسعه پایدار

۱۰. آشنایی با مفهوم شهر الکترونیک و بررسی زیرساختهای لازم جهت ایجاد یک شهر مجازی

۱۱. چگونگی ارتقای کیفیت سرویس های الکترونیک

۱۲. بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارتقاء مشارکت مردم و تعامل بهتر بین مدیریت شهری و شهروندان در ابعاد مختلف

۱۳. فراهم کردن دسترسی شهروندان به اطلاعات جامع، کامل، مناسب و به موقع در قالبهای متنوع و جذاب

۱۴. بررسی مفاهیم شهرالکترونیک و اعتماد سازی الکترونیکی و نقش اعتمادسازی الکترونیکی را در مورد شهر الکترونیک

۱۵. تحلیل نقاط ضعف شهر الکترونیک در زمینه اعتماد و نحوه رفع این موانع و مشکلات و راهکارهای ایجاد اعتماد در شهرها

۱۶. تشریح جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات دردورکاری

۱۷. بررسی شبکه های پهن باند بی سیم و زیرساخت مورد نیاز یک شهر الکترونیکی

۱۸. تحلیل و بررسی مزایای شهر، شهرداری و شهروند الکترونیک

۱۹. ارائه طرح ایجاد سامانه سلامت الکترونیک در ایران

مدیریت شهری :

۱. کیفیت محیط شهری و نقش آن در ارتقاء رضایت شهروندان

۲. مشارکت‌های مردمی و نقش آن در توسعه مدیریت شهری

۳. تأثیر مدیریت امکانات شهری بر فرهنگ شهروندی

۴. چالش‌های فرهنگی شهرنشینی در ایران

۵. شناسایی، ایجاد و ارتقای شبکه های تأمین خدمات شهری

۶. آینده پژوهی در مدیریت شهری

۷. تحقق مدیریت یکپارچه شهری بر پایه شبکه یکپارچه اطلاعات شهری

۸. الگوهای تدوین راهبردها و برنامه های عملیاتی توسعه شهرها

۹. نقش مدیریت بحران در کاهش آسیب های ناشی از زمینلرزه

۱۰. ارئه راهکارهایی برای اجرای پروژه های شهری منطبق بر الگوی BOT

۱۱. تدوین سیاست های مناسب و برنامه ریزی در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک در تردد های شهری

۱۲. الگوهای توسعه شهری و کاربرد فن آوری های نوین در صنعت ساختمان

۱۳. تحلیل شکل مطلوب شهر پایدار ایمن و عوامل و عناصر شکل دهنده شهر

مدیریت بحران :

۱. تهیه نقشه های آسیب پذیری یا مناطق پر خطر شهری، روستایی و صنعتی.

۲. تعیین خطرات، محاسبه ریسک آن ها و ارائه راهکارهایی برای کنترل و کاهش آن

۳. بررسی مدیریت ریسک در مدیریت موثر بحران در شبکه ریلی کشور

۴. انطباق راهکارها با قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست و ایمنی

۵. چگونگی ارتباط و توسعه موازی مدیریت بحران و مدیریت پروژه

۶. بررسی اصول زنجیره بحرانی و تاثیر آن در کنترل ریسک ناشی از حوادث غیرمترقبه

۷. بررسی بکارگیری فناوری های نوین در مدیریت بحران و استفاده از نرم افزارهای جدید در مکان یابی

۸. ارائه اهکارهای کارساز در پیشگیری و جبران خسارات ناشی از بحران های محیطی

۹. بررسی موانع و محدودیت ها در رابطه با مدیریت بحران در نواحی روستایی

۱۰. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران زلزله

۱۱. ارایه چارچوبی برای رفع نارسایی مدیریت و برنامه‌ریزی بحران و سوانح در مناطق روستایی کشورتعیین‌ نقش و جایگاه لجستیک در مدیریت بحران

۱۲. ارائه سیستم اطلاعاتی مدیریت بحران برای شهرداری الکترونیک

۱۳. نقش سیستم اطلاعات مدیریتی در بحران های طبیعی

۱۴. فرهنگ سازی و پرورش نیروی انسانیدر مقابل با هرگونه بحران از جمله زلزله

۱۵. نقش هشدار سیلاب در مدیریت بحران سیلاب در کاهش خسارات

۱۶. راهبردهای پیشگیری از وقوع بحران

۱۷. راهبردهای آمادگی برای وقوع بحران

۱۸. راهبردهای مقابله و مواجهه با بحران

۱۹. راهبردهای بعد از بحران

۲۰. تبیین جایگاه پدافند غیرعامل در مدیریت بحران جهت کاهش آسیب پذیری

۲۱. افزایش پایداری به عنوان حلقه مکمل مدیریت بحران در تقابل با مخاطرات حال و آینده

۲۲. بررسی چالشهایی بر سر راه مدیریت خشکسالی به ویژه مدیریت ریسک

مدیریت شهرسازی :

۱. مدیریت مناسب شهرسازی در راستای کاهش بارترافیکی

۲. بررسی تغییر و تحولات جدید در حوزه شهری

۳. نوسازی شهری و تهیه نقشه حومه شهر

۴. بازسازی تاریخی شهر

۵. احداث خیابان‌های امن و یا اصلاح ترافیکی خیابان‌ها

۶. استفاده از فضای سبز در طراحی محله‌ها و خانه‌ها نیز تحت مقوله شهرسازی مدرن

۷. بررسی اصلاحات در طراحی و ساخت فضای شهری

۸. بالابردن سطح زندگی شهروندان و همچنین بهبود استاندارد‌های زندگی

۹. تبیین‌ نقش‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ همچون یک‌ برنامه‌ریز

۱۰. بررسی روابط‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ شهری‌ در ارتباط‌ با نظام‌ عمومی‌ برنامه‌ریزی‌

۱۱. بررسی برنامه‌های‌ جامع‌ فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی‌ و مالی‌ لازم‌ برای‌ توسعه‌ کارآمد شهر

۱۲. تبیین‌ نقش‌ اداری‌ – اجرایی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری

۱۳. تبیین‌ نقش‌ اجرایی‌ مدیریت‌ شهری‌ در قالب‌ نظام‌های‌ شهرداری

۱۴. افت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران  با تکیه بر پژوهش های علمی و بر پایی جلسات متعدد با اساتید
فرهیخته و با علم وآگاهی بر تکنیک های روز در ارائه راهکارهای مناسب با تشکیل
ستادی بر نیروهای متخصص، پس از بررسی، پژوهش و فعالیت های کارشناسانه با همکاری
اساتید صاحب نظر و برجسته دانشگاه های سراسر کشور نسب به نظامات شهری داخل و خارج
از کشور و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها و 
متناسب با فرهنگ ایرانی- اسلامی در راستای بومی سازی بر اساس هفت محور اصلی
مدیریت شهری، مدیریت شهرسازی، مدیریت شهر الکترونیک، مدیریت توسعه شهری پیشرفته،
اقتصاد شهری، مدیرت بحران و مدیریت گردشگری مختص اعضای محترم شورای اسلامی شهرها،
و فعالان در این عرصه در برنامه ریزی گریده است که بصورت تخصصی برگزار گردد.

مهلت ارسال مقالات: 93/6/15

مهلت ثبت نام: 93/6/20مسئول یا دبیر همایش: جناب آقای محسن رسولی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1536
برچسب ها: