همایش ملی جغرافیای سیاسی کاربردی

دسته: دسته‌بندی نشده
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۱

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
برگزارکننده: انجمن ژئو پلیتیک ایران

تاریخ شروع: شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۱ - تاریخ پایان: شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۱

تلفن تماس با دبیرخانه: 88342488-021
نمابر: 88323527-021
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: karbordi@iag.ir

– مدیریت سیاسی فضا( اداره امور استانها و شهرستانها(

– مدیریت فضای ملی( مدیریت سیستم های سرزمینی و کشوری، آمایش سرزمین(

– اداره امور محلی و تعارض زدایی در مناسبات سکونت گاههای کوچک مقیاس

– آمایش و مدیریت مناطق مرزی

– حل و فصل منازعات و تنظیم روابط صلح آمیز( در سطوح محلی، ناحیه ای، ملی، منطقه ای و جهانی(

– سازماندهی سیاسی فضا( تقسیمات کشوری و شهری(

– راهبردهای ژئوپلیتیکی تولید صلح، امنیت و توسعه

– توسعه روابط و همکاری های بین المللی و بین کشوری

– تدوین قوانین اساسی کشورها با ملاحظات جغرافیایی و ژئوپلیتیکی

– طراحی تشکیلات و سازمان اداری حکومت با ملاحظات جغرافیایی و ژئوپلیتیکی

– الگوهای فضایی مشارکت سیاسی شهروندان و جغرافیای انتخابات

– ملاحظات سیاسی و امنیتی برنامه ریزی های سکونت گاهی( شهری و روستایی(

– ملاحظات سیاسی و امنیتی مکانیابی پروژه های عمرانی و تأسیساتی و رفاهی

– بهرهبرداری بهینه و حفاظت از بنیادهای زیستی و تضمیت توسعه پایدار

-تأمین عدالت جغرافیای از طریق برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین

– تولید و توسعه اشتغال و درآمد پایدار از طریق ایجاد متغیرهای سیاسی و امنیتی در ایجاد بنگاه اقتصادی

– تضمین و توسعه منافع ملی با ملاحظه منافع سایر کشورها

– سلطه زدایی و استثمار زدایی در روابط کشورها

– تأمین امنیت عمومی و داخلی و تنظیم روابط اجزاء و گروههای ملت

– الگوی صلح آمیز تأمین امنیت ملی

– توسعه گردشگری و تولید صلح، امنیت، تفاهم و درآمدبه منظور شناخت، تبیین و تشریح قابلیتها و ابعاد کاربردی رشته جغرافیای سیاسی و شاخه های تخصصی آن از جمله ژئوپلیتیک در زندگی فردی و گروهی انسان ها و نیز رفع نیازهای عموم مردم و حکومت ها در برآوردن نیازهای اساسی شهروندان و تأمین منافع ملی و اداره بهینه امور کشور، انجمن ژئوپلیتیک ایران اقدام به برگزاری همایش مزبور می نماید.
هدف از برگزاری همایش جهت یابی بعد کاربردی برنامه های آموزشی و پژوهشی جغرافیای سیاسی و شاخه های مربوطه در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی، برای دستیابی  انسان ها به الگوی زندگی شایسته و شرافتمندانه که متضمن آزادی انتخاب و حق تعیین سرنوشت، امنیت و آرامش، برابری و عدالت جغرافیایی، توسعه و کمال مستمر همراه با پایداری بنیادهای زیستی، آسایش و رفاه، صلح و دوستی، کرامت و عزت، شادابی و امید، رنج زدایی و خشونت زدایی، توازن تعهدات و حقوق شهروندی باشد، کمک نماید.
بنابراین از کلیه اساتید ارجمند، پژوهشگران و دانشجویان عزیز تقاضا می­شود ضمن شرکت فعال در این همایش چکیده و اصل مقاله خود را مبتنی بر محورهای زیر به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.مسئول یا دبیر همایش: جناب آقای حسين ربيعی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1230
برچسب ها: