همایش نور و زیست شناسی

دسته: علوم پایه و علوم زندگی
پنجشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۴
Ligth and Biology
[کنفرانس،همایش، سمینار]
زنجان - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - دانشکده علوم زیستی
برگزارکننده: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

تاریخ شروع: پنجشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۴ - تاریخ پایان: جمعه ۰۸ آبان ۱۳۹۴

تلفن تماس با دبیرخانه: 02433153320
نمابر: 02433153322
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: biosymp2015@iasbs.ac.ir

کاربرد نورسنری در زیست شناسی سلولی و مولکولی

بیوشیمی فرآیند فتوسنتز

پروتئین های نشر کننده نور

استفاده از لیزر در مطالعه تک مولکول ها و تک

سلول هاسال 2015 از طرف یونسکو سال جهانی نور اعلام شده است. نور پدیده ای فیزیکی است که نقش تعیین کننده ای در بسیاری از فرایندهای مادی از جمله در زیست شناسی ایفا می کند. امروزه استفاده از روش های رنگ سنجی در پژوهش های زیستی نقشی تعیین کننده به عنوان روش هایی کمی و کیفی در پیگیری و شناسایی مولکول های زیستی دارند. البته میان کنش نور با مولکول های زیستی در سلول ها و بافت ها (فتوسنتز و بینایی) از دیگر زمینه های مهم و بسیار پویا در زیست شناسی است. نقش پروتئین های فلورسنت در ساطع کردن نور جهت حفاظت از موجودات زنده و پیام رسانی و استفاده از این پروتئین ها در در نشانه گذاری و دنبال کردن فرآیند ها از دیگر زمینه های مهم و کلیدی در زیست شناسی امروز است.مسئول یا دبیر همایش: آقای سعید عمادی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1324
برچسب ها: