کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

دسته: دسته‌بندی نشده
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳

[کنفرانس،همایش، سمینار]
سایر - (Webinar)به صورت الکترونیکی
برگزارکننده: شرکت پژوهشی طرود شمال

تاریخ شروع: شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ - تاریخ پایان: شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳

تلفن تماس با دبیرخانه: 3 - 5259651 - 0112
نمابر: 5343671 - 0112
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@toroudshomal.com

محورهای اصلی و فرعی کنفرانس‌:

مدیریت کاربردی با رویکرد ملی:

– مدیریت منابع انسانی کاربردی

– مدیریت مالی کاربردی

– مدیریت دانش کاربردی

– مدیریت ریسک کاربردی

– مدیریت استراتژیک کاربردی

– مدیریت تولید کاربردی

– مدیریت صنعتی کاربردی

– مدیریت بازرگانی کاربردی

– مدیریت بحران کاربردی

– تئوری های مدیریت کاربردی

– مدیریت کارآفرینی کاربردی

– و …

اقتصاد کاربردی با رویکرد ملی:

– اقتصاد بازرگانی کاربردی

– اقتصاد انرژی کاربردی

– اقتصاد سنجی کاربردی

– اقتصاد پولی کاربردی

– اقتصاد کشاورزی کاربردی

– اقتصاد مدیریت کاربردی

– اقتصاد محیط زیست کاربردی

– اقتصاد منابع کاربردی

– اقتصاد شهری‬ و روستایی کاربردی‬‬

– اقتصاد برنامه ریزی کاربردی‬‬

– اقتصاد بخش عمومی‬‬‬ کاربردی

– اقتصاد جغرافیا کاربردی

– تجارت بین الملل‬‬ کاربردی

و …

‬موضوعات جدید، مباحث تجربی و کاربردی:

اقتصاد و مدیریت نظامی:

مدیریت نظامی:

– مدیریت منابع انسانی در امور نظامی

– مدیریت مالی در امور نظامی

– مدیریت دانش در امور نظامی

– مدیریت ریسک در امور نظامی

– مدیریت تولید در امور نظامی

– مدیریت صنعتی در امور نظامی

– مدیریت زمان در امور نظامی

– مدیریت بحران در امور نظامی

– مدیریت راهبردی در امور نظامی

– تئوری های مدیریت نظامی

– و …

اقتصاد نظامی:

– اقتصاد و جنگهای آینده

– شرایط و زمینه های اقتصادی قبل از جنگ

– تاریخ عقاید اقتصاد نظامی و جنگ

– برآورد و کنترل هزینه پروژه های نظامی

– اقتصاد مهندسی در طرحهای نظامی

– فناوریها، تولیدات نوین نظامی و رشد اقتصادی

– جنگ اطلاعات اقتصادی

– برونسپاری فعالیتهای سازمانها و موسسات نظامی

– هزینه ها و درآمدهای پروژه های مشترک نظامی

– پیمانکاری و قراردادهای سازمانها و موسسات نظامی

– منابع مالی و راهکارهای درآمدزایی سازمانهای نظامی

– ارتش حرفه ای و آثار اقتصادی و اجتماعی

– خدمت سربازی و تولید ناخالص داخلی، کارآفرینی، اشتغال و …

– هزینه های سربازی در نیروهای مسلح

– و …

اقتصاد و مدیریت نفت و گاز‌‌:

– مبانی و نظریه ها:

– نفت و گاز و توسعه اقتصادی

– نفت وگاز و جغرافیای اقتصادی سیاسی

– برنامه ریزی برای آینده نفت و گاز

– تحلیل کلان فراگرد های نفت و گاز

– تحلیل خرد فراگرد های نفت و گاز

– مدیریت منابع نفت وگاز

– نظریه بازی ها

– عرضه و تقاضای نفت:

– بازار کالا ها و تجارت

– پیش بینی بازار نفت و گاز

– قیمت گذاری نفت و گاز

– مصرف فرآورده های نفت و گاز

– تحلیل عرضه و تقاضای بین امللی نفت و گاز

– مدیریت فروش نفت وگاز

– انرژی های جایگزین:

– انرژی های نو

– آب و هوای جهانی و کاهش انتشار گاز های گل خانه ای

– سایر منابع انرژی

– سرمایه گذاری در نفت و گاز:

– روش های تامین مالی نفت و گاز

– قراردادها

– میزان سرایه گذاری در پروژه ها

– سرمایه گذاری در پروژه های وابسته مانند پالایشگاه و پتروشیمیبرگزاري کنفرانس های علمي تلاشي در راستاي اغناء روحيه كاوشگري جامعه علمي
براي كسب معلومات و اطلاع ازيافته هاي جديد و تبادل نظر در عرصه دستاوردهای
علم و دانش است. علاوه بر آن، برگزاری کنفرانس ها به تجمیع تجربیات، تضارب
آراء و اندیشه های پژوهشگران، اساتید، مدیران، خبرگان علمی و صنعتی و سایر
افراد، گروه ها، و سازمان در جهت کاربست دستاورهای جدید علمی در صنایع کمک
شایانی می نماید. از اين‌رو، “شرکت پژوهشی طرود شمال” در نظر دارد با
همکاری و حمایت سازمانها و شرکتهای پیشرو در عرصه علم و صنعت،”اولین
کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی” را برگزار نماید.با عنايت
به جدید بودن موضوع، گستردگي زمينه‌هاي علمي و نياز روزافزون به تبادل نظر
و گسترش انديشه‌هاي نو در زمينه‌هاي علوم مدیریت و اقتصاد، سعي دارد تا با
برگزاري این کنفرانس بر تعالي هرچه بيشتر دستاورهای علمي افزوده و با
تطبیق اولويت‌هاي پژوهشی با نيازهاي موجود شرایط را برای ظهور و بروز
پتانسیل های عرصه صنایع داخلی تقویت نماید.مسئول یا دبیر همایش: جناب آقای دکتر حسنعلی آقاجانی دبیر کل کنفرانس
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 859
برچسب ها: