کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن

دسته: دسته‌بندی نشده
شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه شهید بهشتی
برگزارکننده: پژوهشکده خانواده - دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ شروع: شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ - تاریخ پایان: یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱

تلفن تماس با دبیرخانه: 29902366 - 22431701 - 22431814
نمابر: 29902368
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: family.global@mail.sbu.ac.ir

· تأثیر جهانی شدن بر ساختار خانواده

تحولات ساختار خانواده در طول زمان و در مناطق گوناگون جهانی

نقش توصیه های مراکز جهانی بر ساختار خانواده

نقش جهانی شدن در تحولات مربوط به ساختار خانواده

پیامدهای جهانی شدن در شکل گیری – تشکیل خانواده

تأثیر جهانی شدن بر گسست نسلی

تأثیر جهانی شدن بر گسست جنسیتی

تأثیر جهانی شدن بر یکسان سازی خانواده

· تأثیر جهانی شدن بر کارکردهای خانواده

تاثیر جهانی شدن بر انحرافات خانواده

خانواده های چند ملیتی و چالش های آنها

آسیب های مربوط به خانواده های دور از وطن و چالشهای آن ها

مداخلات درمانی و پیشگیرانه خانواده

تأثیر ارتباطات مجازی در تغییر نرخ ازدواج

تأثیر جهانی شدن بر تغییر ارزشها و باورهای خانواده

تأثیر جهانی شدن بر روابط درونی خانواده

تأثیر جهانی شدن در چرخه های مختلف خانواده (ازدواج و والدگری و…)

راههای تحکیم خانواده در فرایند جهانی شدن

تأثیر جهانی شدن در تغییر نقش ها در خانواده

چالش های بین فرهنگ خانواده در سطح بومی و در سطح جهانی

تأثیر جهانی شدن بر آداب و رسوم و فرهنگ های ملی و محلی

تأثیر جهانی شدن بر روابط بین فرهنگی خانواده

· تأثیر جهانی شدن بر مطالعات خانواده

نقش جهانی شدن در مطالعات تطبیقی مربوط به آسیب شناسی خانواده

جهانی شدن و نظریه های نوین در حوزه خانواده

اهداف و اولویتهای مطالعات آسیب شناختی خانواده در کشورهای گوناگون

روشهای تحقیق در مطالعات آسیب شناختی خانواده

تاثیرجهانی شدن بر مطالعات اقتصادی فمینیسم

نقش خانواده در تمدن سازی در عصر جهانی شدن

تأثیر جهانی شدن بر رشد خانواده گرایی

تأثیر جهانی شدن بر تفکر دفاع از حقوق زنان

تأثیر جهانی شدن بر مطالعات بین فرهنگی در خانواده

تأثیر جهانی شدن بر کارکردهای خانواده در تربیت اجتماعی

تأثیر جهانی شدن بر کارکردهای خانواده در تربیت اخلاقی ـ مذهبی

تأثیر جهانی شدن بر کارکردهای خانواده در تربیت علمی ـ فنی

تأثیر جهانی شدن بر کارکردهای اقتصادی خانواده

تأثیر جهانی شدن بر کارکردهای سیاسی خانواده

تأثیر جهانی شدن بر کارکردهای امنیتی خانواده

تأثیر جهانی شدن بر کارکردهای اخلاقی خانواده

· تأثیر جهانی شدن و فرهنگ بر خانواده

تأثیر جهانی شدن بر فرهنگ سیاسی خانواده

تأثیر جهانی شدن بر تغییرات فضای عمومی

تأثیر مذاهب و ادیان بر روند جهانی شدن

تأثیر مذاهب بر تحولات جهانی خانواده

تأثیر فرهنگ خانواده بر پذیرش آثار جهانی شدن

· تأثیر بحران­های جهانی بر خانواده

o تأثیر بحران آب بر خانواده

o تأثیر بحران معنویت بر خانواده

o تأثیر بحران غذا بر خانواده

o تأثیر بحران محیط زیست بر خانواده

o تاثیر جنگ و اشغال نظامی بر خانواده

· تأثیر رسانه­های جهانی بر خانواده

تأثیر ارتباطات مجازی و خانواده

تأثیر رسانه های فراملی و خانواده

تأثیر رسانه های ملی و محلی بر خانواده

نقش رسانه در ارتقای امنیت فرهنگی خانواده

جایگاه خانواده در سیاستها و برنامه های رسانه

تأثیر مطبوعات بر خانواده

تأثیر رسانه های تخصصی بر خانواده

تأثیر رسانه های عمومی بر خانواده

· تأثیر جهانی شدن بر مناسبات خانواده با سایر نهادهای اجتماعی

تأثیر جهانی شدن بر مناسبات خانواده با دولت

تأثیر جهانی شدن بر مناسبات خانواده با نهادهای آموزشی

تأثیر جهانی شدن بر مناسبات خانواده با نهادهای حمایتی

تأثیر جهانی شدن بر مناسبات خانواده با بازارهای داخلی و بین المللی

تأثیر جهانی شدن بر مناسبات خانواده با تشکل های مدنی

تأثیر جهانی شدن بر مناسبات خانواده با نهادهای مذهبی

· تأثیر جهانی شدن بر سیاستگزاری در حوزه خانواده

تأثیر جهانی شدن بر سیاستهای حمایتی در حوزه خانواده (برنامه های تامین اجتماعی و یارانه­ها)

تأثیر جهانی شدن بر سیاستهای آموزشی در حوزه خانواده

تأثیر جهانی شدن بر سیاستگزاری های اقتصادی کشورها در حوزه خانواده (تجارت، تولید، مصرف)

· جهانی شدن و آموزش خانواده

سیمای خانواده در برنامه های درسی در عصر جهانی شدن

نقش آموزش و پرورش در ارتقای جایگاه خانواده

تاثیر برنامه های آموزشی بر خانواده

رابطه آموزشهای مدرسه ای با نیازهای خانواده

تاثیرجهانی شدن بر برنامه های آموزش خانواده

تاثیر برنامه های آموزش خانواده بر تحکیم خانواده

تاثیر سطح آموزشی والدین بر عملکرد خانواده

تاثیر نهادهای بین المللی آموزشی بر خانواده

· تأثیر مهاجرت بر خانواده در عصرجهانی شدن

تأثیر مهاجرت بر ساختار خانواده

تأثیر مهاجرت بر ارزشهای خانواده

تأثیر مهاجرت بر روابط درون خانواده

تأثیر مهاجرت بر روابط بیرون خانواده

تاثیر مهاجرت بر کارکردهای خانواده

· پیامدهای حقوقی جهانی شدن برای خانواده

پیامدهای حقوقی سبک های جدید ازدواج و فرزند آوری

تاثیر اعلامیه ها و میثاق های بین المللی و منطقه ای بر حقوق خانواده

تاثیر حقوق بشر جهانی بر جایگاه خانواده

تاثیر جهانی شدن بر حقوق و تکالیف اعضای خانواده

تاثیر جهانی شدن بر حقوق دینی خانواده

تحولات حقوق خانواده در ایران در پرتو جهانی شدن

· تأثیر جهانی شدن بر اقتصاد خانواده

تأثیر جهانی شدن بر اشتغال زنان و خانواده

جهانی شدن و فرهنگ اقتصادی خانوارها

تاثیر جهانی شدن بر کسب و کار خانواده و بنگاه ها ی زودبازده

تاثیر جهانی شدن بر فقروابسته به جنسیت

تاثیر جهانی شدن بر عدالت اقتصادی در خانواده

تاثیر اقتصاد جهانی بر نقش والدگری

تاثیر جهانی شدن بر مدیریت منابع و مصارف در خانواده

جهانی شدن و حمایت دولتی از اقتصاد خانواده

جهانی شدن و اقتصاد جمعیت شناختی و مساله تنظیم خانواده

مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1710
برچسب ها: