برچسب: انرژی
چهارمین همایش بیو انرژی ایران
پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۲
::

چهارمین همایش بیو انرژی ایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - مرکز همایشهای صدا و سیما

۰۰ چالش های توسعه بیوانرژی در ایران اقتصاد و بیو انرژی، فرصت های سرمایه گذاری در بخش بیوانرژی چشم انداز بیوانرژی در ایران و جهان جایگاه بیوانرژی در منطقه بومی سازی فن آوری استحصال انرژی از منابع زیست توده محیط زیست و بیوانرژی پتانسیل سنجی، شناخت و توسعه منابع تشویق بخش خصوصی در سرمایه گذاری…..

نخستین کنفرانس ملی ساختمان سبز
چهارشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۲
:: The Frist National Conference Of Green Building

نخستین کنفرانس ملی ساختمان سبز

[کنفرانس،همایش، سمینار]

مشهد - دانشگاه فردوسی

۰۰ تکنولوژی انرژی تولید انرژی سبز بهینه سازی مصرف تجهیزات خانه سبز ذخیره سازی تکنولوژی آب سیستم های انتقال بهینه سازی مصزف بازیافت اب مصرفی ذخیره سازی ابهای مصرفی خانه سبز و توسعه پایدار خانه سبز و محیط زیست استانداردسازی و ساختمان سبز خانه سبز و پدافندغیرعامل اقتصاد خانه سبز

دومین همایش ملی اقلیم ،ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
::

دومین همایش ملی اقلیم ،ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

اصفهان - سالن دانشگاه علوم پرشکی

۰۰ • تحلیل اقلیمی معماری و شهرسازی سنتی ایران بر اساس مفاهیم علمی معاصرو بررسی عوامل تاثیر گذار در عدم تداوم معماری و شهرسازی اقلیمی در ایران • راههای ارتباط مباحث ۲۰گانه مقررات ملی ساختمان با معماری سنتی و اقلیم مناطق مختلف کشور • تبیین جایگاه معماری ایرانی اسلامی و مطابقت آن با معماری نوین…..

همایش آشنایی با استقرار سیستم مدیریت انرژی طبق استانداردISO 50001
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۱
::

همایش آشنایی با استقرار سیستم مدیریت انرژی طبق استانداردISO 50001

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - تهران

۰۰ – آشنایی و معرفی استاندارد ISO 50001 و نحوه استقرار سیستم مدیریت انرژی – راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی – فن آوری های نوین تجهیزات انرژی بر – رویکرد فرایند های اصلی مرتبط با انرژی سازمان، منابع مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم – فرایندها، خط مشی ها،اهداف تکنیک ها و روش های مستند…..

دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۱
::

دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک

[کنفرانس،همایش، سمینار]

کرمان - مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

۰۰ بیوگاز و زیست توده پیل های سوختی انرژی زمین گرمایی انرژی وابسته به آب انرژی هیدروژن انرژی خورشیدی انرژی باد سیستم های انرژی هیبرید مدیریت و بهینه سازی انرژی بازیافت انرژی روشهای ذخیره سازی انرژی اثرات زیست محیطی منابع انرژی تجدید پذیر ارزیابی جنبه های اقتصادی و فنی منابع انرژی پاک دیگر زمینه های…..

همایش ملی انرژی باد و خورشید
شنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۰
::

همایش ملی انرژی باد و خورشید

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما

۰۰ چالش های توسعه انرژی باد و خورشید در ایران شیوه های مختلف استحصال انرژی باد و خورشید از گذشته تاکنون چشم انداز فنی و اقتصادی انرژی باد و خورشید در ایران و جهان جایگاه انرژی باد و خورشید در منطقه بومی سازی فن آوری استحصال انرژی باد و خورشید محیط زیست و انرژی باد…..

دومین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
::

دومین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران -

۰۰ انرژی باد: جنبه های مکانیکی انرژی باد: جنبه های الکتریکی انرژی خورشیدی حرارتی فتوولتاییک نیرو گاه های آبی استفاده از انرژی جذر و مد پیل سوختی زیست توده و سوختهای بیولوژیکی انرژی زمین گرمایی برداشت انرژی روشهای ذخیره سازی انرژی سیستم های اطلاعات مکانی و داده های ماهواره ای با کاربرد انرژی های تجدیدپذیر…..

دومین کنفرانس انرژی های نو و تولید پراکنده ایران
چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
:: 2nd Iranian conference on Renewable Energy& Distributed Generation

دومین کنفرانس انرژی های نو و تولید پراکنده ایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - دانشگاه تهران

۰۰ انرژی باد: جنبه های مکانیکی انرژی باد: جنبه های الکتریکی انرژی خورشیدی حرارتی فتوولتاییک نیروگاه آبی استفاده از انرژی جذر و مد پیل سوختی زیست توده و سوخت های بیولوژیکی انرژی زمین گرمایی برداشت انرژی روش های ذخیره سازی انرژی سیستم های اطلاعات مکانی و داده های ماهواره ای با کاربرد انرژی های تجدیدپذیر…..

اقتصاد و مدیریت مصرف انرژی در مراکز تشخیصی و درمانی
چهارشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۰
::

اقتصاد و مدیریت مصرف انرژی در مراکز تشخیصی و درمانی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - سالن همایش های بین المللی امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی شهبد بهشیت

۰۰ – ساختمان های هوشمند برای ارائه خدمات تشخیصی و درمانی – ممیزی انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در تاسیسات و تجهیزات مراکز تشخیصی و درمانی – تحلیل و ارزیابی اقتصادی روش های کاهش مصرف انرژی در مراکز تشخیصی و درمانی – مدیریت فرایندها در کاهش مصرف انرژی – نوآوری ها و رویکردهای جدید…..