برچسب: برند
سمینار بین المللی برند سازی بین المللی
پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
:: International Seminar on International Branding

سمینار بین المللی برند سازی بین المللی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۰۰ ۱. تعریف، تشابه و تفاوت برندسازی ملی و بین المللی ۲. شیوه های افزایش رقابت پذیری برندهای ایرانی در مقابل برندهای بین المللی در ایران و جهان ۳. روش های نوین برندسازی و ارتباطات برند با رویکرد بین المللی ۴. تاثیر برند کشور مبدأ بر هویت کالاهای صادراتی و شیوه های برندسازی ملی ۵……