برچسب: حسابداری بازرگانی
سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
چهارشنبه ۰۱ دی ۱۳۹۵
::

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

[کنفرانس،همایش، سمینار]

بابل - بابل

۰۰ محورهای کنفرانس: مدیریت: -مدیریت دولتی- مدیریت بازرگانی- مدیریت صنعتی- مدیریت مالی- مدیریت بیمه- مدیریت اجرایی-مدیریت استراتژیک- مدیریت ریسک- مدیریت و فناوری اطلاعات-مدیریت دانش- مدیریت و برنامه ریزی- مدیریت آموزشی-مدیریت و سازمان- مدیریت منابع انسانی- مدیریت تولید- مدیریت جهانگردی و گردشگری- مدیریت و کارآفرینی اقتصاد: -اقتصاد بین الملل- اقتصاد اسلامی- اقتصاد توسعه- اقتصاد پولی وبانکی-…..