برچسب: روانشناسی بالنینی
سومین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
چهارشنبه ۰۱ دی ۱۳۹۵
::

سومین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

بابل -

۰۰ علوم روانشناسی روانشاسی بالینی- روانشناسی تربیتی- روانشناسی شخصیت- روانشناسی صنعتی و سازمانی- روانشناسی عمومی – سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)- فلسفه تعلیم و تربیت- برنامه ریزی درسی- روانشناسی سلامت- روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی علوم تربیتی تعلیم و تربیت اسلامی – برنامه ریزی آموزشی- آموزش و پرورش ابتدایی- آموزش پیش دبستانی- تکنولوژی آموزشی- برنامه ریزی…..